Eisen om Exchange 2010 te kunnen installeren

exchange2010logo
 

De beta van Exchange 2010 wordt alleen op Windows 2008 x64 standaard of Enterprise door Microsoft ondersteund. Windows 2008 R2 kan het wel in werken maar het wordt nog niet ondersteund. Zie voor Exchange 2010 blog voor meer infomatie.

Look here for Prepare Active Directory and Domains.

Algemene Voorbereiding

 1. Install Microsoft .NET Framework 3.5.
 2. Install Windows Remote Management ( WinRM ) 2.0 Community Technology Preview 3 (CTP3).
 3. Install Windows PowerShell V2 CTP3.

4. Install the update for the Microsoft Management Console (MMC) in Windows Server 2008. See Microsoft Knowledge Base article 951725 An update that extends the mechanism for displaying snap-in context Help topics is available for the MMC in Windows Server 2008.

5. Update from KB 951725
Update from KB 950888
Update from KB 951116
Update from KB 952664
Update from KB 953290
Update from KB 958178

Client Access servers

1. Install the Active Directory remote management tools by running the following command:

ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS

2. Install the extensions for ASP.NET AJAX 1.0.

3. Install the necessary Internet Information Services (IIS) prerequisites by running the following commands in the order in which they are listed:

ServerManagerCmd -i Web-Server

ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext

ServerManagerCmd -i Web-Metabase

ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console

ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth

ServerManagerCmd -i Web-Digest-Auth

ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth

ServerManagerCmd -i Web-Dyn-Compression

ServerManagerCmd -i NET-HTTP-Activation

ServerManagerCmd -I RPC-over-HTTP-proxy

Edge Transport servers

 1. Install Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), which was previously known as Active Directory Application Mode (ADAM), by running the following command:

ServerManagerCmd -i ADLDS

Hub Transport servers

 1. Install the Active Directory remote management tools by running the following command:

ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS

 1. Install the extensions for ASP.NET AJAX 1.0.
 2. Install the necessary Internet Information Services (IIS) prerequisites:

ServerManagerCmd -i Web-Server

ServerManagerCmd -i Web-Metabase

ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console

ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth

ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth


Mailbox servers

 1. Install the Active Directory management tools by running the following command:

ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS

 1. Install the extensions for ASP.NET AJAX 1.0.
 2. Install the 2007 Office System Converter: Microsoft Filter Pack.
 3. Install the necessary IIS prerequisites by running the following commands in the order in which they are listed:

ServerManagerCmd -i Web-Server

ServerManagerCmd -i Web-Metabase

ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console

ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth

ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth


Clustered Mailbox

5. ServerManagerCmd -i Failover-Clustering


Unified Messaging servers

 1. Install the extensions for ASP.NET AJAX 1.0.
 2. Install the necessary IIS prerequisites by running the following commands in the order in which they are listed:

ServerManagerCmd -i Web-Server

ServerManagerCmd -i Web-Metabase

ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console

ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth

ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth

 1. Install the Microsoft Windows Media Player audio/video codecs required by the Unified Messaging server by running the following command:

clip_image002Copy Code

ServerManagerCmd -i Desktop-Experience

Exchange Management Tools

 1. Install the necessary IIS prerequisites by running the following commands:

ServerManagerCmd -i Web-Metabase

ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console

To install the latest optional Windows Updates

 1. Install multiple Right Management Services (RMS) Client sessions update. See Knowledge Base article 950888 You cannot create multiple RMS Client sessions for one user context on a Windows Vista-based computer.
 2. Install performance counter updates. See Knowledge Base article 951116 A memory leak occurs in performance counters that are used to monitor Windows Server 2008-based computers.
 3. Install the System Center Operations Manager 2007 console update. See Knowledge Base article 951327 The System Center Operations Manager 2007 console may crash in Windows Server 2008 or in Windows Vista when you open the Health Explorer window.
 4. Install the Event Log service update. See Knowledge Base article 952664 The Event Log service may stop responding because of a deadlock on a Windows Server 2008-based computer.
 5. Install performance counter values update. See Knowledge Base article 953290 An application may crash when it uses legacy methods to query performance counter values in Windows Vista or in Windows Server 2008.
 6. Install Windows PowerShell V2 CTP3.

USB Device Support binnen VMware ESX 3.x and ESXi

Ik was aan het zoeken naar een USB programma of apparaat wat ondersteund wordt door VMWare binnen ESX 3.x en ESXi.
Een bedrijf genaamd Xtravirt heeft een mooi document gemaakt waarin het een en ander wordt uitgelegd over UBS support binnen ESX en ESXi.

Bekijk het document HIER.

Momenteel zijn er de volgende types producten die werken werken met VMware.

Belkin, USB Anywhere & USB Hub http://www.belkin.com/networkusbhub
Digi, AnywhereUSB http://www.digi.com/prducts/usb/anywhereusb.jsp
Fabulatech, USB over Network http://www.fabulatech.com/usb-over-network.html
IncentivesPro, USB Redirector http://www.incentivespro.com/usb-redirector.html
Keyspan-by-Tripp Lite http://www.tripplite.com/EN/products/model.cfm?txtModelID=3913
Lantronix, Ubox 2100/4100 http://www.lantronix.com/device-networking/external-device-servers/ubox.html
Silex, SX-2000U2 http://www.silexeurope.com/en/home/products/usb-device-servers/sx-2000u2.html

Momenteel ondersteund VMWare gedeeltelijk de Digi International AnywhereUSB Remote I/O Concentrator. http://www.vmware.com/pdf/esx_anywhereusb2.pdf

VMware heeft een aantal Knowledge Base Articles geschreven over USB support

1. KB1326, Using USB When ESX Server Disables It, http://kb.vmware.com/kb/1326
2. KB1015, USB devices not supported in ESX host virtual machines, http://kb.vmware.com/kb/1015
3. KB1651, Using USB Storage Devices on the ESX Server Service
Console, http://kb.vmware.com/kb/1651
4. KB1659, USB Device Configuration May Cause Error During
System Boot, http://kb.vmware.com/kb/1659
5. Enabling Belkin network USB hub in a virtual machine, http://kb.vmware.com/selfservice/viewContent.do?externalId=1008372&sliceId=1

 

 

 

 

image

Windows 2008 Core Read Only Domain Controller Script

1. Enter the productkey:
slmgr.vbs -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

2. Activate:
slmgr.vbs -ato

3. Show activation:
slmgr.vbs -dli

4. Rename the computer:
Netdom renamecomputer WIN-???????? /newname:W2K8RDC01 /reboot:15
(use the command set to view all the variables used by Microsoft Windows)

5. Show all network interfaces:
Netsh interface ipv4 show interface

6. Set a static IP address:
Netsh interface ipv4 set address name=2 source=static address=xxx.xxx.xxx.xxx mask=255.255.255.0 gateway=xxx.xxx.xxx.xxx
(make sure that you’re choosing the right network interface. In this example it’s 2, so name=2 it means interface 2)

7. Set a static DNS server:
Netsh interface ipv4 add dnsserver name=2 address=xxx.xxx.xxx.xxx index=1

8. Turn Remote Desktop (RDP) on:
Cscript %windir%system32SCRegEdit.wsf /ar 0

9. Enable Remote Desktop (RDP) in the Windows Firewall:
netsh advfirewall firewall set rule group=”remote desktop” new enable=yes

10. Enable Remote Management (RemoteCMD) in the Windows Firewall:
netsh firewall set service type=remoteadmin mode=enable 

11. Join the domain:
Netdom join W2K8RDC01 /domain:adtest.local /usero:administrator /passwordo:*
(This step is only for joining a member server to the domain. For a Domain Controller go to step 12)

12. Preparing the promotion to a Read Only Domain Controller:
We need to create a unattend.txt that we are going to use by the DCPROMO. So let’s create a new textfile, type notepad

13. Making the unattended.txt:
Copy and past the following test into the new textfile and save this file on the C: drive of the Core Server.

==================================================
[DCInstall]
InstallDNS=Yes
ConfirmGc=Yes
CriticalReplicationOnly=No
DisableCancelForDnsInstall=No
RebootOnCompletion=Yes
ReplicaDomainDNSName=adtest.local
ReplicaOrNewDomain=ReadOnlyReplica
ReplicationSourceDC=win2k8dc01.adtest.local
SafeModeAdminPassword=******************
SiteName=Default-First-Site-Name
UserDomain=adtest.local
UserName=administrator
Password=******************
RebootOnCompletion=Yes
==================================================
14) Run the DCPROMO
dcpromo /unattend:c:unattend.txt

Windows Server 2008 R2 Beta Reviewers Guide

Microsoft heeft een beta document online neer gezet. Met de functie’s met uitleg die uit gaan komen in Windows 2008 R2. Zoals wat ondersteund gaat worden in Hyper V2.0 & Powershell V2.0

Je moet het gewoon echt even lezen
Kijk het document HIER

Exchange 2007 event id 9327 & event id 9235

Ik was met een testje bezig aan gezien een klant een probleem had met het Offline Adres boek
Na het opnieuw aanmaken en updaten kreeg ik de volgende melding:

Event Type: Warning
Event Source: MSExchangeSA
Event Category: OAL Generator
Event ID: 9327
Date:  15/11/2007
Time:  02:16:26 p.m.
User:  N/A
Computer: WARD-EX01
Description:
OALGen skipped some entries in the offline address list ‘Global Address List’.  To see which entries are affected, event logging for the OAL Generator must be set to at least medium.
– Default Offline Address List

Oplossing:
Wat je moet doen is het volgende commando in powershell uitvoeren:
set-eventLogLevel "MSExchangeSAOLA Generator" -level high
Nu laat hij eventuele foutmeldingen van gebruikers die een foute OAB hebben in de eventviewer zien.

Voorbeeldje:
Event Type: Error
Event Source: MSExchangeSA
Event Category: OAL Generator
Event ID: 9325
Date:  19/11/2007
Time:  04:15:53 p.m.
User:  N/A
Computer: WARD-EX01
Description:
OALGen will skip user entry ‘pannekoek’ in address list ‘Global Address List’ because the SMTP address ” is invalid.
– Default Offline Address List
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Wat bleek nu het e-mail wat in de AD stond ingesteld kwam niet over een met het primaire e-mail adres wat was ingesteld via de Exchange Management Console

Exchange 2007 & Windows Mobile

Hieronder de lijst met Features die ondersteund worden door de verschillende versie’s van Windows Mobile

Operating system Features
Windows Mobile 6.1 · Direct Push
· HTML e-mail support
· Message flags
· Quick message retrieval
· Task synchronization
· Global address book lookup
· Enhanced calendar views
· Meeting attendee information
· Out of Office management
· Exchange search
· Windows SharePoint Services and Windows file share (UNC) document access
· Enforcement of Exchange ActiveSync mailbox policies
· Remote device wipe
· Basic authentication
· Integration with Internet Security and Acceleration (ISA) Server
· Certificate-based authentication
· S/MIME support (with Exchange 2007 SP1)
· Device storage card encryption
· Support for rights management
Windows Mobile powered devices with the Messaging & Security Feature Pack Windows Mobile 6.0 en lager · Direct Push
· Global address book lookup
· Task synchronization
· Enforcement of Exchange ActiveSync mailbox policies
· Remote device wipe
· Secure Sockets Layer (SSL) encryption
· Basic authentication
· Integration with ISA Server
· Certificate-based authentication
· S/MIME support (with Exchange 2007 SP1)
All Windows Mobile powered devices · Synchronization of e-mail messages, calendar, and contact data
· SSL encryption
· Basic authentication
· Integration with ISA Server

Windows 2008 R2 en Hyper-V 2.0

Ik vond een interessant Artikel over Windows 2008 R2 en Hyper-V 2.0
Check dit: http://bink.nu/news/windows-server-2008-r2-overview-feature-overview.aspx

Translate »