Script om Application Templates voor Windows SharePoint Services 3.0 te installeren

een een 40 tal templates beschikbaar gesteld voor Services 3.0
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/sharepoint/bb407286.aspx

Microsoft levert voor deze templates geen installatie op.

De installatie gebeurd via de command prompt.
Installing application templates for Windows SharePoint Services 3.0

Rob Pellicaan heeft hier voor een mooi inelkaar gezet die alle templates achter elkaar netjes importeerd.

Het script: (Opslaan als .cmd)

set cmmand="C:\Program Files\ Files\Microsoft Shared\web extensions\12\BIN\stsadm.exe"

%cmmand% -o addsolution -filename ApplicationTemplateCore.wsp
%cmmand% -o deploysolution -name ApplicationTemplateCore.wsp -allowgacdeployment -local
%cmmand% -o copyappbincontent

for /F %%i in (‘dir /b *.wsp') do %cmmand% -o addsolution -filename %%i
for /F %%i in (‘dir /b *.wsp') do %cmmand% -o deploysolution -name %%i -allowgacdeployment –local

Translate »
%d bloggers like this: