Script om Application Templates voor Windows SharePoint Services 3.0 te installeren

Microsoft een een 40 tal templates beschikbaar gesteld voor Windows Sharepoint Services 3.0
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/sharepoint/bb407286.aspx

Microsoft levert voor deze templates geen installatie op.

De installatie gebeurd via de command prompt.
Installing application templates for Windows SharePoint Services 3.0

Rob Pellicaan heeft hier voor een mooi script inelkaar gezet die alle templates achter elkaar netjes importeerd.

Het script: (Opslaan als .cmd)

set cmmand="C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN\stsadm.exe"

%cmmand% -o addsolution -filename ApplicationTemplateCore.wsp
%cmmand% -o deploysolution -name ApplicationTemplateCore.wsp -allowgacdeployment -local
%cmmand% -o copyappbincontent

for /F %%i in (‘dir /b *.wsp’) do %cmmand% -o addsolution -filename %%i
for /F %%i in (‘dir /b *.wsp’) do %cmmand% -o deploysolution -name %%i -allowgacdeployment –local

Leave a Reply

Translate »