Importeren & Exporteren DHCP Reserveringen Windows 2003 Server

Exporteren DHCP Reserveringen

netsh dhcp server [ip address] scope [scope address] dump>C:\dhcpreserveringen.txt

Open dhcpreserveringen.txt doe een zoek & vervang van de bron IP  vervang het IP van door van de server waar hij geïmporteerd moet worden. Controleer of de scope ook nog goed is.
Verwijder alles wat overbodig is.

Zorg er voor de op de server waar je het wilt importeren dat de scope is aangemaakt.

netsh exec C:\dhcpreserveringen.txt

Zorg wel ervoor dat alle reserveringen op alle dhcp servers het zelfde zijn.

Microsoft Artikelen:
How to use the Netsh utility to export and import DHCP scopes

Leave a Reply

Translate »