VMWare Toolkit 1.5

PCLI_BlogVMWare heeft VMWare toolkit 1.5 vrij gegeven.
Bekijk HIER de release notes.
Er zijn 32 nieuwe powershell commando’s bij gekomen. Een heleboel zijn uitgebreid en gefikst.
Downloaden doe je HIER

Bekijk ook de volgende Video’s:
HA and DRS in VI Toolkit 1.5
Managing Storage with VI Toolkit 1.5
Some important fixes in VI Toolkit 1.5
Get-Stat Improvements in VI Toolkit 1.5
Resizing Guest Disks with Invoke-VMScript

image

Anonymous user toevoegen in Exchange 2003 & Outlook 2003

Download PFDAdadmin
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=635be792-d8ad-49e3-ada4-e2422c0ab424&displaylang=en

Start PFDAVAdmin
clip_image002
Kies voor File  Connect
Vul hier de volgende gegevens is. Ben je geen Exchange Admin vul hier dan als login gegevens de gegevens in van de gebruiker dan werkt het ook.
clip_image004

clip_image006
Klik met rechter muis knop op http://…..
clip_image008

Kies voor Propagete Folder ACEs

clip_image010
Vink beide aan (NT AutorityAnonymous Logon & Everyone ) en klik vervolgens op OK.
clip_image012

Klik met rechter muis knop vervolgens nog maals op http://…. met
clip_image008[1]
Kies voor Check DACL State
clip_image014
Klik op Yes
clip_image016

Nu is alles prima en is anoniem success vol toegevoegd.

VMReference Card 1.3

VMware reference VI3 kaart is uit gekomen.

Wat is er in bijgewerkt.

 • Updated the details to the latest Confuguration Maximiums PDF.
 • Updated it to include 3.5 update 3 release notes.
 • Changed the versioning to include the latest VMware release, so its more obvious how up to date (or not) your card is.
 • Some minor additions (NAS maximums) and corrections.
 • image

  Deploying Windows Server 2003 R2 using MDT 2008

  1. Voeg in MDT onder Operating System de Windows 2003 R2 CD1 toe.
  Maak hier voor ook gelijk een Task toe.
  Locatie in mijn geval:
  D:DistributionOperating SystemsWindows Server 2003 R2 Enterprise SP2 Eng x86

  2. Maak de volgende structuur lijkend op deze
  D:Distribution
  -Operating System
  –Windows Server 2003 R2 Enterprise SP2 Eng x86
  —$OEM$
  —-$1
  —–R2

  3. Van de Windows Server 2003 R2 CD2, kopieer de CMPNENTS map naar D:DistributionOperating SystemsWindows Server 2003 R2 Enterprise SP2 Eng x86$OEM$$1R2

  4. In de OEM$$1R2 map maak een batch bestand aan genaamd InstallR2.cmd (met de onderstaande tekst er in)

  reg add HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSetup /v SourcePath /t REG_SZ /d C:WindowsSourcei386 /f
  reg add HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSetup /v ServicePackSourcePath /t REG_SZ /d C:R2CMPNENTSR2 /f
  C:\R2CMPNENTSR2setup2.exe /q /a /sr

  Opmerking: Er zijn 3 regels. Regel 1 & 2 beginnen met  "reg", regel 3 begint met "C:R2".

  4. Pas de Windows Server 2003 R2 X86 Task Sequence aan.
  Pas de [GUIRunOnce] sectie in Unattend.txt aan zoals het hier onderstaat:
  [GUIRunOnce]
      "C:R2InstallR2.cmd"
      "cscript.exe C:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"
      "cscript.exe D:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"
      "cscript.exe E:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"
      "cscript.exe F:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"

  Opmerking: Wil je de melding Windows Server Post-Setup Security Updates scherm niet krijgen moet je onder staan regel gebruiken.

  Option 1:

  Set "HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionServerOOBESecurityOOBEDontLaunchSecurityOOBE" to "0"

  Option 2:

  Wil je Windows Firewall uitgeschakeld hebben voeg deze regels dan toe in unattend.xml

  [WindowsFirewall]
  Profiles = WindowsFirewall.TurnOffFirewall

  [WindowsFirewall.TurnOffFirewall]
  Mode = 0

  BRON

  MDT Joining PC/Server to Domain

  1. Open MDT
  2. Ga naar Task Sequences
  3. Select a Task die je hebt aangemaakt.
  4. Rechter muis knop op de desbetreffende Task en kies Properties
  5. Ga naar het Tabblad OS Info
  image
  6. Klik op Edit Unattend.xml
  7. Zoek het stukje [Identification] op.
  image 

  [Identification]
  CreateComputerAccountInDomain=Yes
  DomainAdmin="administrator"
  DomainAdminPassword="raadjenooit"
  JoinDomain="hamburger.local"
  ;    JoinWorkgroup=WORKGROUP
  MachineObjectOU="OU=desktops,dc=hamburger,dc=local"

  Als je computers in de Computers container wilt terecht laten komen moet je de laatste regel weghalen.

  OU=desktop veranderen in OU=Computers werkt niet aangezien de Computers geen OU is maar een Container.
  Alle computers komen automatisch terecht in de Computers container als er geen domein OU mee gegeven worden.

  Skipping MDT Wizard Pages (CustomSettings.ini & Bootstrap.ini)

  1. Open MDT

  clip_image002
  2. Ga naar Deployments Points
  3. Rechter muis op je deployment point en kies properties
  4. Ga naar Rules Tab.

  clip_image004

  5. Neem de onderstaande instellingen over.

  [Settings]
  Priority=Default
  Properties=MyCustomProperty

  [Default]
  OSInstall=YES
  _SMSTSORGNAME=WardVissers
  SkipCapture=No
  SkipAdminPassword=YES
  SkipProductKey=YES
  SkipDeploymentType=YES
  DeploymentType=Newcomputer
  SkipDomainMembership=NO
  JoinDomain=wardvissers.local
  DomainAdmin=helpdesk 
  DomainAdminDomain=wardvissers.local
  DomainAdminPassword=***********
  SkipUserData=YES
  SkipBuild=NO
  SkipComputerName=NO
  SkipPackageDisplay=NO
  SkipLocaleSelection=YES
  SkipTimeZone=YES
  SkipApplications=NO
  SkipBitLocker=YES
  SkipBitLockerDetails=YES
  SkipSummary=YES
  SkipFinalSummary=YES
  UserDataLocation=NONE
  SkipAppsOnUpgrade=YES
  TimeZoneName=W. Europe Standard Time
  TimeZone=110
  AreaCode=0413
  UserLocale=nl-NL
  Language=00000413
  SystemLocale=00000413
  UserLocale=00000413
  InputLocale=0413:00020409
  InputLocale=nl-US
  KeyboardLocale=nl-US
  WSUSServer=http://wsus
  FinishAction=REBOOT

  6. Klik vervolgens op Edit Bootstrap.ini & neem onderstaande settings over.

  [Settings]
  Priority=Default

  [Default]
  DeployRoot=\\servername\DeploymentShare$
  SkipBDDWelcome=Yes
  KeyboardLocale=nl-US
  Userid=Helpdesk
  UserPassword=********
  Userdomain=wardvissers.local

  7. Klik vervolgens op X en kies voor Save.
  8. Klik op Apply & OK.
  9. Rechtermuis op je deployment en kies voor update. Hij gaat nu het wim & iso bestand updaten.

  Opmerking: Vergeet de bijgewerkte WIM image niet opnieuw te koppelen aan WDS anders moet je nog steeds door veel schermen heen klikken.

  BRON1 BRON2 BRON3

  Outlook Contacts to vCard (vcf) files

  Ik was aan het zoeken op een het internet naar tooltje wat mijn contacten kan exporteren in een keer naar vcf file’s.
  Ik vond verschillende tooltjes maar geen een die gratis was.
  Tot ik het vb script vond van Dave Moats. Het werkt als een trein.

  Aanroep:
  C:scripts>cscript exportContacts.vbs /p:C:scriptsoutlookContacts
  Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6
  Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. All rights reserved.

  Ward.vcf
  Mark.vcf

  Script:
  ==========================================================
  ‘==     VB Script to Export Outlook Contacts to vCard (vcf) files
  ‘==
  ‘==           Copyright © 2008, Dave Moats
  ‘==
  ‘== This sample is provided ‘AS-IS’, without any
  ‘== express or implied warranty. In no event will the
  ‘== authors be held liable for any damages arising from
  ‘== the use of this sample code.
  ‘==
  ‘== Permission is granted to anyone to use this sample
  ‘== code for any purpose, including commercial applications,
  ‘== subject to the following restrictions:
  ‘==
  ‘== The origin of this code must not be misrepresented;
  ‘== you must not claim that you wrote the original code.
  ‘==
  ‘== If you use this code, an acknowledgment in the
  ‘== documentation is requested – shown below:
  ‘==
  ‘==             Portions Copyright © 2008,
  ‘==        Dave Moats (http://www.davemoats.com/).
  ‘==
  ‘==========================================================

  ‘==========================================================
  ‘== NOTE: watch for wrapped lines and html special
  ‘==        characters in the web representation of this
  ‘==        sample code
  ‘==========================================================

  ‘==========================================================
  ‘==
  ‘== exportContacts.vbs – a script used to export contacts
  ‘==                        from outlook and save them in
  ‘==                        vcf format
  ‘==========================================================
  option explicit

  ‘==========================================================
  ‘== declare the local variables to be used
  ‘==========================================================
  dim scriptName, namedArgs, folderPath

  ‘==========================================================
  ‘== get the name of the running script
  ‘==========================================================
  scriptName = wscript.scriptname

  ‘==========================================================
  ‘== get the named command line arguments
  ‘==========================================================
  set namedArgs = wscript.arguments.named

  if not namedArgs.exists("p") then
     wscript.echo "Usage: " & scriptName & " /p:<output folder path> is required"
     wscript.echo "Example: cscript " & scriptName & " /p:c:path to the folder"
     wscript.quit
  else
     folderPath = namedArgs.item("p")
  end if

  set namedArgs = nothing

  ‘==========================================================
  ‘== now call the subroutine that does all the work
  ‘==========================================================
  exportToVCF folderPath, ".vcf"

  wscript.quit

  ‘==========================================================
  ‘== sub exportToVCF – subroutine that connects to outlook
  ‘==                   and exports all contacts to the path
  ‘==                   specified in the exportPath argument
  ‘==========================================================
  sub exportToVCF(exportPath, ext)
      ‘======================================================
      ‘== declare the local variables
      ‘======================================================
      dim outApp, fldContacts, contactEntry, exp

      ‘======================================================
      ‘== create the outlook object and then get the contacts
      ‘======================================================
      set outApp = createobject("Outlook.Application")
      set fldContacts = outApp.getnamespace("MAPI").getdefaultfolder(10)

      ‘======================================================
      ‘== here we are looping the entries in the contacts
      ‘== folder looking for contacts – when a contact is
      ‘== found it will be exported
      ‘======================================================
      for each contactEntry in fldContacts.items
         if typename(contactEntry) = "ContactItem" then

            dim tmpString, tmpArr, periodLocation, outPath

            tmpString = contactEntry.lastnameandfirstname
            ‘================================================
            ‘== creating the name of the vcf file based on
            ‘== the first and last name fields of the contact
            ‘================================================
            tmpString = replace( tmpString, "’", "" )

            tmpArr = split( tmpString, "," )

            if ubound( tmpArr ) <> 1 then
               wscript.echo tmpString & ext
               outPath = exportPath & "" & tmpString & ext
            else
               if tmpArr(0) = "com" then
                  wscript.echo trim(tmpArr(1)) & trim(tmpArr(0)) & ext
                  outPath = exportPath & "" & trim(tmpArr(1)) & trim(tmpArr(0)) & ext
               else
                  wscript.echo trim(tmpArr(1)) & " " & trim(tmpArr(0)) & ext
                  outPath = exportPath & "" & trim(tmpArr(1)) & " " & trim(tmpArr(0)) & ext
               end if
            end if
            contactEntry.saveas outPath, 6

         end if
      next
      ‘======================================================
      ‘== dumping the object references that were created
      ‘======================================================
      set fldContacts = nothing
      set outApp = nothing

  end sub

  Exchange 14 & De Mogelijkheden

   

  Op Technet is een artikel geplaatst waar in Jim Lucy de nieuwe functie’s uitlegt van Exchange 14.

  Jim verteld hoe Exchange 14 wordt in het Exchange Lab.
  Momenteel worden er 3,5 miljoen mailboxen gehost in Exchange Labs.
  Jim geeft ook een demo over gebruikers interface, zoals e-mail, kalender via Outlook en  de nieuwe webinterface. Tevens ook via je Windows Mobile telefoon. Dit is de eerste video uit een reeks die uit gaan komen.
  Dus hopelijk binnen kort meer info van Exchange 14.

  Bekijk hier de video.

  Deploying Exchange Server 2007 on VMware Infrastructure: A VMware Internal Case Study

  VMWare heeft een nieuw document uitgegeven waar de volgende dingen in beschreven wordt:

  – Exchange 2007 bij VMWare zelf.
  – Exchange 2003 en haar limiten
  – Virtualisatie Exchange en haar voordelen
  – Planning & Eisen
  – Ontwerp & Implementatie
  – Conclusie van VMWare

  image