Skipping MDT Wizard Pages (CustomSettings.ini & Bootstrap.ini)

1. Open MDT

clip_image002
2. Ga naar Deployments Points
3. Rechter muis op je deployment point en kies properties
4. Ga naar Rules Tab.

clip_image004

5. Neem de onderstaande instellingen over.

[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty

[Default]
OSInstall=YES
_SMSTSORGNAME=WardVissers
SkipCapture=No
SkipAdminPassword=YES
SkipProductKey=YES
SkipDeploymentType=YES
DeploymentType=Newcomputer
SkipDomainMembership=NO
JoinDomain=wardvissers.local
DomainAdmin=helpdesk 
DomainAdminDomain=wardvissers.local
DomainAdminPassword=***********
SkipUserData=YES
SkipBuild=NO
SkipComputerName=NO
SkipPackageDisplay=NO
SkipLocaleSelection=YES
SkipTimeZone=YES
SkipApplications=NO
SkipBitLocker=YES
SkipBitLockerDetails=YES
SkipSummary=YES
SkipFinalSummary=YES
UserDataLocation=NONE
SkipAppsOnUpgrade=YES
TimeZoneName=W. Europe Standard Time
TimeZone=110
AreaCode=0413
UserLocale=nl-NL
Language=00000413
SystemLocale=00000413
UserLocale=00000413
InputLocale=0413:00020409
InputLocale=nl-US
KeyboardLocale=nl-US
WSUSServer=http://wsus
FinishAction=REBOOT

6. Klik vervolgens op Edit Bootstrap.ini & neem onderstaande settings over.

[Settings]
Priority=Default

[Default]
DeployRoot=\\servername\DeploymentShare$
SkipBDDWelcome=Yes
KeyboardLocale=nl-US
Userid=Helpdesk
UserPassword=********
Userdomain=wardvissers.local

7. Klik vervolgens op X en kies voor Save.
8. Klik op Apply & OK.
9. Rechtermuis op je deployment en kies voor update. Hij gaat nu het wim & iso bestand updaten.

Opmerking: Vergeet de bijgewerkte WIM image niet opnieuw te koppelen aan WDS anders moet je nog steeds door veel schermen heen klikken.

BRON1 BRON2 BRON3

Set Hardware Acceleration Level

Ik vond een mooi script op het Edugeek. Het zet automatisch Hardware Acceleration Level op full.

Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
sComputer = "."
sMethod = "GetStringValue"
hTree = HKEY_LOCAL_MACHINE
sKey = "HARDWAREDEVICEMAPVIDEO"
sValue = "DeviceVideo0"
Set oRegistry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}//" & sComputer & "/root/default:StdRegProv")
Set oMethod = oRegistry.Methods_(sMethod)
Set oInParam = oMethod.inParameters.SpawnInstance_()
oInParam.hDefKey = hTree
oInParam.sSubKeyName = sKey
oInParam.sValueName = sValue
Set oOutParam = oRegistry.ExecMethod_(sMethod, oInParam)
strParse = oOutParam.Properties_("sValue")
sMethod = "SetDWordValue"
hTree = HKEY_LOCAL_MACHINE
sKey = Replace(strParse, "RegistryMachine", "")
sValueName = "Acceleration.Level"
‘* In Windows XP Change the uValue value for Accelleration.Level from 0 (FULL) to 5 (none)
uValue = 1
Set oRegistry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}//" & sComputer & "/root/default:StdRegProv")
Set oMethod = oRegistry.Methods_(sMethod)
Set oInParam = oMethod.inParameters.SpawnInstance_()
oInParam.hDefKey = hTree
oInParam.sSubKeyName = sKey
oInParam.sValueName = sValueName
oInParam.uValue = uValue
Set oOutParam = oRegistry.ExecMethod_(sMethod, oInParam)
sComputer = Empty
sMethod = Empty
hTree = Empty
sKey = Empty
sValue = Empty
sValueName = Empty
uValue = Empty
Set oRegistry = Nothing
Set oMethod = Nothing
Set oInParam = Nothing
Set oOutParam = Nothing
WScript.Quit

Sla het bovengenoemde script op als een vbs.
Je kunt dit ideaal gebruiken tijdens het deployen van virtuele machines via MDT in combinatie met automatische uitrol van VMware Tools. Nu hoef je zelf niet meer de Hardware Acceleration level aan te passen. Ik heb het getest onder XP & Windows 2003.

MDT WAIK Windows 2008 & Vista

 

Wil je MDT inrichten op Windows 2008 server. Dan zul moet je gebruik maken van de volgende waik versie.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en

Windows Deployment Toolkit 2008 (MDT) testen VMWare Workstation

Maak een Virtuele Machine aan OS Windows XP.
Zorg dat deze een Disk heeft van 10GB en 512MB geheugen lager als 512MB dan werkt MDT niet.
Voeg in de VMX file de volgende regel toe dan heb geen vmware drivers nodig
ethernet0.VirtualDev = “e1000”
Start de VM en boot van netwerk met PXE en druk dan twee keer op F12.

clip_image002
clip_image004

clip_image006

Voor nu laat ik het hierbij. Er komt nog een vervolg hier op met de deployen van Windows SP3 op de meest makkelijk en ideale manier.

Deployment Point Aanmaken binnen Windows Deployment Toolkit 2008 (MDT)

De scherm afbeeldingen zijn de stappen

clip_image001
clip_image002
clip_image003
clip_image004
clip_image005
clip_image006
clip_image007
clip_image007[1]
clip_image008
clip_image009

Task Sequences aanmaken binnen Windows Deployment Toolkit 2008 (MDT)

De schermafbeeldingen spreken voor zich

clip_image002
clip_image004
clip_image006
clip_image008
clip_image010
clip_image012

Een OS toevoegen binnen Windows Deployment Toolkit 2008 (MDT)

De scherm afbeeldingen spreken voor zich

clip_image002
clip_image004

clip_image005
Je krijgt geen voltooi scherm te zien. Als alles is goed gegaan is dan zie je het OS in de lijst verschijnen.

Distribution Share Aanmaken binnen Windows Deployment Toolkit 2008 (MDT)

De schermafbeeldingen spreken voor zich

clip_image001
clip_image003

Configure point Aanmaken binnen Windows Deployment Toolkit 2008 (MDT)

De schermafbeeldingen spreken voor zich

clip_image001[7]
clip_image003

Installatie Microsoft Deployment Toolkit 2008 (MDT) op Windows 2008

Zie de volgende scherm afbeeldingen:

clip_image001
clip_image002
clip_image003
clip_image004
clip_image005
clip_image006

Translate »
%d bloggers like this: