Exchange 2007 Unattended Install

Zoals mijn vorige post was ik bezig Exchange 2007 SP1 installeren op Windows 2008 X64 machine.

De info heb ik HIER vandaan gehaald:

Aangezien de normale installatie vrij lang duurt…. en ik hoorde dat een unattend install van exchange 2007 veel sneller is heb ik dit even getest.

X:setup.com /mode:install /roles:HT,CA,MB,MT
/organizationname:Exchange2k7 /targetdir:D:Exchsvr
/EnableErrorReporting /EnableLegacyOutlook

X: = DVD-DRIVE

Server 2008 voorbereiden voor Exchange 2007

Ik was gisteren bezig met Exchange 2007 SP1 op een windows 2008 x64 machine.

Om de eisen die Exchange 2007 SP1 nodig heeft om op een windows 2008 te installeren niet handmatig te doen heb ik hiervoor 2 scriptjes gemaakt zodat je dit niet met de hand hoeft te doen.

Script1: Exchpre2008.cmd
ServerManagerCmd -i PowerShell
ServerManagerCmd -i Web-Server
ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext
ServerManagerCmd -i Web-Metabase
ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console
shutdown -r (Voor Powershell heeft de server een herstart nodig)

Script2: Exchpre20082.cmd
ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Digest-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Dyn-Compression
ServerManagerCmd -i RPC-over-HTTP-proxy
ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS (Zie hieronder).
shutdown -r

De feature Active Directory Domain Services Tools (RSAT-ADDS) is alleen nodig als je op deze server het Active Directory schema en je domein(en) wilt voorbereiden voor Exchange 2007. Als dit niet je eerste Exchange 2007 server is dan kun je deze achterwege laten of je doet dit zelf op een domein controller zelf dan kun je deze functie achter weten laten. Mocht je zit zelf doen het schema aanpassen dan kan de regel shutdown -r ook achter wegen gelaten.

Microsoft Office Compatibility Pack voor Office 2007.

Je kent het wel. Gebruikers mailen bellen weer dat ze een bestand gemaakt in Office 2007 niet kunnen openen. Hier heeft Microsoft een pakket dat heet FileFormatConverters.exe beschikbaar gesteld waarmee Office 2007 Word, Excel en Powerpoint bestanden kan geopend mee worden in bijvoorbeeld Office 2003.

Alleen tja hij moet geinstalleerd worden op 10+ pc’s dan doe je het volgende:
Pak een machine wellicht een VM en dubbel klik op licentie agreement en wacht er op dat hij deze uitgepakt heeft en klik vervolgens op OK. Ga vervolgens naar C:Program FilesMSECacheO2007Cnv1033 en kopieer vervolgende de uitgepakte files naar een netwerk schijf bijvoorbeeld ( \serverappsmsi packetsOffice2003fcv) waar alle domein users lees rechten op hebben vervolgens.

Maak een nieuwe GPO of edit een bestaande en koppel aan deze GPO O12Conv.msi. Hang aan deze GPO de juist pc’s/laptop’s en hij wordt automatisch uitgerold.

IE7 “The publisher could not be verified” while running executable from network

Ik had een probleem bij een klant waarop een xp pc de volgende melding verscheen:
Publisher Could Not Be Verified
Publisher Could Not Be Verified

 Oplossing:

When you are trying to run an executable located on another machine on your network, running Windows XP SP2 or higher, you are accosted with a prompt: “The publisher could not be verified”. You are forced to confirm that you wish to run this program… every time you run it.

You can disappear this message by setting the following Group Policy Object (GPO)

Go to User Configuration >> Administrative Templates >> Windows Components >> Attachement Manager and add “*.exe” to the “Inclusion list for moderate risk file types” setting.

“This policy setting allows you to configure the list of moderate risk file types. If the attachment is in the list of moderate risk file types and is from the restricted or Internet zone, Windows prompts the user before accessing the file. …”

In other words, this allows you to run an .exe from the Intranet zone without a prompt, but it will warn before running one from the Internet. A lot of people are instructing to add *.exe to the list of low-risk file types. Doing so, you are allowing .exe files to execute from anywhere on the internet.

 

XP Domain users modify rechten c drive

Ik had een probleem op mijn test omgeving dat een user te weinig rechten had op de c schijf.
Aangezien ik dit handmatig kan maar met 100+ pc’s een klote werk is heb maar even scriptjes geschreven
wat automatisch rechten zet op de c schijf.

Je hebt twee bestanden nodig:
rechten.cmd:
cscript.exe /h:cscript
xcacls “c:” /e /g “Domain Users”:M /F /S /T (Nu worden op elke bestand map Modify Rechten voor domein users gezet de vraag is of je dit wilt maar er zijn meerdere opties) 

en Xcacls.vbs

Uitleg
http://support.microsoft.com/kb/825751

ESX versus ESXI

EX-collega Duncan heeft een mooi overzicht geplaatst tussen ESX en ESXi. VMware heeft nu een duidelijk overzicht van de verschillen tussen ESX en ESXi. Je kunt het overzicht vinden in KB1006543

Bron: http://www.yellow-bricks.com/2008/09/02/esx-vs-esxi/

Vista & Grabit

Disabling Data Execution Prevention (DEP)
Data Execution Prevention is a security feature that can be a bit of a pain at times. Often things will simply appear not to run at all; hopefully you will notice a bubble from the taskbar letting you know that DEP is the cause. If Vista (and actually this has been around since Windows Server 2003) sees that a process is being spawned that “could” be unwanted, DEP shuts it down. This is especially common in some application installations: if a Windows Installer setup (MSI) calls an executable in Vista, DEP could very well put a stop to it. If you are trying to run an installation or other executable being stopped by DEP, it could save you some trouble so turn it off while you attempt to give it another shot…

Run a command prompt as administrator. From the start menu, select “All Programs”, then “Accessories” and right-click on the “Command Prompt” shortcut and choose “Run As Administrator”. From here you can use the following command to disable Data Execution Prevention (DEP) with the following command:

bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff (Dit was de oplossing)

Keeping your command prompt open, run your setup or other process being stopped by DEP. Then, to turn it back on again, do the same and run the following:

bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn

Translate »