Server 2008 voorbereiden voor Exchange 2007

Ik was gisteren bezig met SP1 op een 2008 x64 machine.

Om de eisen die SP1 nodig heeft om op een 2008 te installeren niet handmatig te doen heb ik hiervoor scriptjes gemaakt zodat je dit niet met de hand hoeft te doen.

1: Exchpre2008.cmd
ServerManagerCmd -i
ServerManagerCmd -i Web-
ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext
ServerManagerCmd -i Web-Metabase
ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console
shutdown -r (Voor heeft de een herstart nodig)

2: Exchpre2008.cmd
ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Digest-Auth
ServerManagerCmd -i Web--Auth
ServerManagerCmd -i Web-Dyn-Compression
ServerManagerCmd -i -over--proxy
ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS (Zie hieronder).
shutdown -r

De feature Domain Services Tools (RSAT-ADDS) is alleen nodig als je op deze het schema en je domein(en) wilt voorbereiden voor 2007. Als dit niet je eerste server is dan kun je deze achterwege laten of je doet dit zelf op een domein controller zelf dan kun je deze functie achter weten laten. Mocht je zit zelf doen het schema aanpassen dan kan de regel shutdown -r ook achter wegen gelaten.

Translate »
%d bloggers like this: