Server 2008 voorbereiden voor Exchange 2007

Ik was gisteren bezig met 2007 SP1 op een x64 machine.

Om de eisen die SP1 nodig heeft om op een 2008 te installeren niet handmatig te doen heb ik hiervoor scriptjes gemaakt zodat je dit niet met de hand hoeft te doen.

Script1: Exchpre2008.cmd
ServerManagerCmd -i
ServerManagerCmd -i Web-
ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext
ServerManagerCmd -i Web-Metabase
ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console
-r (Voor Powershell heeft de server een herstart nodig)

Script2: Exchpre20082.cmd
ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Digest-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Dyn-Compression
ServerManagerCmd -i -over--proxy
ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS (Zie hieronder).
shutdown -r

De feature Domain Services (RSAT-ADDS) is alleen nodig als je op deze server het Active Directory schema en je domein(en) wilt voorbereiden voor Exchange 2007. Als dit niet je eerste Exchange 2007 server is dan kun je deze achterwege laten of je doet dit zelf op een domein controller zelf dan kun je deze functie achter weten laten. Mocht je zit zelf doen het schema aanpassen dan kan de regel shutdown -r ook achter wegen gelaten.

Translate »
%d bloggers like this: