Exporteer alle email adressen onder Exchange 2007 (Public Folder,Mailbox, Mail Contact en Distribution Group) naar een tekstdocument met powershell

Export alle e-mailadressen van 2007 omgeving met naar tekst documenten.

Als je alle powershell commando’s in een document zet dan heb je alle e-mail adressen.

Public Folder
Get-Mailpublicfolder | format-list Name, Emailaddresses > c:\publicfolder.txt

Mailbox
Get-Mailbox | format-list Name, Emailaddresses > c:\mailbox.txt

Distributiongroup
get-distributiongroup  | format-list Name, Emailaddresses > c:\distributiongroup.txt

MailContact
get-mailcontact  | format-list Name, Emailaddresses > c:\mailcontact.txt

Leave a Reply