VMWare tools installeren tijdens Deployen met MDT

image image

image image 
image

Als je x86 versie wilt hebben moet je het volgende commando hebben:
msiexec /i "VMware Tools.msi" /qn & voor het x64 versie msiexec /i "VMware Tools64.msi" /qn

 image image

Nu kun je onder Applicaties tijdens het deployen VMWare tools aan vinken Of je kunt de task zo aanpassen dat hij tijdens het deployen automatisch VMWare tools mee geïnstalleerd.

image image

Leave a Reply

Translate »