Sneller opstarten van Exchange Management Shell

Ik kwam het volgende tegen op de site van Exchange Management Team & Jetze Mellema.

Zoals jullie ongetwijfeld weten kan het best wel even duren voordat de Exchange Management Console gestart is, soms duurt het wel 30 seconden voordat je kunt gaan werken. De reden is dat een deel van de code die geladen wordt bij het opstarten nog gecompileerd wordt naar een vorm waarin het in de console gebruikt kan worden. Omdat dit compileren telkens tijden het opstarten van de EMS plaats vindt zit je steeds tegen een zwart scherm aan te kijken, voordat we het bekende schermpje met geel en witte letters zien.


Nu heeft PowerShell goeroe Jeffrey Snover daar een handig oplossing voor bedacht. Met het volgende script kunnen we deze code eenmalig compileren naar het gewenste formaat, zodat dit niet steeds bij het opstarten hoeft te gebeuren.

Set-Alias ngen @(
dir (join-path ${env:\windir} "Microsoft.NET\Framework64") ngen.exe -recurse |
sort -descending lastwritetime
)[0].fullName
[appdomain]::currentdomain.getassemblies() | %{ngen $_.location}

Kopieer dit in een tekstbestand op en sla het op als ems-versnellen.ps1 of een naam die je leuker vindt. 🙂 Voer het script eenmalig uit en kijk maar eens wat het verschil is. Zoals altijd kan het resultaat per server verschillen, maar op de servers waarop ik het geprobeerd heb maakte het een flink stuk verschil.

Leave a Reply

Translate »