Exchange 2007 Mail Limieten

Referentie : Managing Message Size Limits

1.   Global/Organisatie Limit

.   Connector Limit

     2.1   Send Connector

     2.2   Receive Connector

     2.3   SiteLink

     2.4   Routing Connector

3.   Limieten

4.   User Level Limieten

1. Global / Organisatie Limieten

Deze instelling geldt voor alle Servers in de organisatie

Je kunt deze op twee manieren instellen
Als SP1 is niet geïnstalleerd is moet je het controleren via het volgende commando

Controleer de configuratie als hieronder:

Get-TransportConfig

clip_image002

Zet met de het volgende commando MaxReceiveSize en MaxSendSize op 50mb

Set-TransportConfig -MaxReceiveSize 50MB -MaxSendSize 50MB

clip_image004

Controleer met het volgende commando of dat het goed staat Get-TransportConfig.

clip_image006

Als SP1 is geïnstalleerd dan kun je de instelling aanpassen via de Exchange Management Console. Voor deze instelling geldt: dat hij voor alle Hub Transport Servers geldt in de organisatie.

Organization Configuration -> Hub Transport -> Global Settings tab ->  Transport Settings -> Click on Properties -> set Maximum Receive Size and Maximum Send Size

clip_image008

2. Connectors Limieten

2.1. Send Connector

De send connector wordt gebruikt om mailtjes te versturen naar het internet of naar een door jouw ingesteld adres.

Je kunt dit heel makkelijker instellen via powershell

Huidige Instelling: Get-SendConnector | fl

clip_image010

Nu zetten we de message grootte op 50 mb.

Get-SendConnector | Set-SendConnector -MaxMessageSize 50mb

clip_image012

Of indien je de naam weet kun je rechts streeks op de connector zelf zetten.

Set-SendConnector “Connector Naam” -MaxMessageSize 50mb

clip_image014

Ik had al de send connector op 50mb ingesteld dus vandaar dat ik deze melding krijg.

clip_image016

  • Via de Exchange Management Console

Organization Configuration -> Hub Transport -> Send Connectors -> select appropriate connector -> Properties -> General tab -> Maximum Message Size (KB) field you need to set.

clip_image018

Opmerking:
Als je een Server hebt: Controlleer dan of de send connector wel de juiste message size heeft naar de Hub Transport Server.

2.2 Receive Connector

Voor binnen komende mail.

Je kunt de configuratie het beste bekijken met het volgende powershell commando:

Get-ReceiveConnector | fl Identity, *max*clip_image020

Voer het volgende commando uit en de receive connectors staan op 50MB.

Set-ReceiveConnector “Connector Naam” -MaxMessageSize 50mb

clip_image022

Controlleer de instelling

clip_image024

Via de Exchange Management Console

Server Configuration -> Hub Transport -> select a HT server -> Receive Connectors -> select a connector -> Properties -> General tab -> Maximum Message Size (KB)

clip_image026

Opmerking: De default connector staat standaard op 10mb. Dit moet je natuurlijk aanpassen bij de installatie.

2.3 Active Directory SiteLink Limit

Sinds SP1 van Exchange 2007 heb de mogelijke op mail limieten in te stellen op AD Site links.

Standaard staat de MaxMessageSize van AD Site Links op Unlimited.

Powershell commando om instellingen op te vragen:

Get-ADSiteLink | FL Name, Sites, *Max*

clip_image028

Je kunt dit aanpassen met het volgende commando

Set-ADSiteLink “DEFAULTIPSITELINK” -MaxMessageSize 50Mb
clip_image030

Controlleer of dat de instelling goed is doorgevoerd.

Get-ADSiteLink | FL Name, Sites, *Max*

clip_image032

2.4 Routing Group Connector Limieten

Als je met omgeving hebt waar aan het upgraden bent van naar Exchange 2007 dan kun je hier tussen ook limieten instellen. Dit heeft alleen effect op mailtjes die tussen Exchange 2003 & Exchange 2007 heen en weer gaan. Standaard staat deze op ongelimiteerd dus hoe je deze niet aan te passen.

Ik heb hier geen voorbeelden van maar wel de commando's:

Get-RoutingGroupConnector | FL Name, *Max*

Set-RoutingGroupConnector “CONNECTOR NAME” -MaxMessageSize ??Mb

3. Server Limits

Je kunt ook op de verschillende transport rules kun je ook nog limieten instellen als bijvoorbeeld een bijlage 50mb of groter is.

Hier ga ik verder niet op in.

4. User Level

Gebruikers kunnen ook een eigen mail limieten hebben maar de vraag is of je dat welt wilt:

Check met het volgende commando:

Get-Mailbox “User Name” | Format-Table Name, *Max*

clip_image034

Limit instellen op de gebruiker

Set-Mailbox “User Name” -MaxSendSize 40mb -MaxReceiveSize 40mb

clip_image036

Controleer het maar weer.

clip_image038

Exchange Management Console

Recipients -> Mailbox -> select mailbox -> properties -> Mail Flow Settings tab -> Message Size Restrictions -> Set Sending Message Size & Receiving Message Size.

clip_image040

Opmerking: Je kunt beste de instelling op Global/Organisatie niveau beheren. Aangezien als de gebruiker meer mag versturen en ontvangen dan geldt het alleen voor intern.

Leave a Reply

Translate »