Exchange 2007 Mailbox last user login time

Voer het volgende commando:
Get-MailboxStatistics | Sort -Property lastlogontime | ft DisplayName, lastlogontime, lastlogofftime,lastloggedonuseraccount >c:\e2k7.txt

uit en je krijgt netjes een overzicht wanneer de gebruikers voor het laatst de mailbox gebruikt heeft.

Translate »
%d bloggers like this: