Exchange 2007 error the Public Folder Database cannot be Object is read only because it was created by a future version of Exchange: 0.10 (14.0.100.0).

Error tijdens het verwijderen van de public folder
clip_image002

Oplossing:

Vanaf de Exchange 2010 Management Console
remove-publicfolderdatabase -identity "exchange2007server\second storage group\public folder database"

Exchange 2010 Global Settings

Onder Exchange 2010 Organisatie Configuratie –> Hub Transport –>  Global Settings

clip_image002

Powershell

Set-TransportConfig –ExternalPostmasterAddress postmaster@wardvissers.nl

Set-TransportConfig -MaxSendSize ‘20mb’

Set-TransportConfig -MaxRecipientEnvelopeLimit 5000

Set-TransportConfig –MaxReceiveSize ‘20mb’