Exchange 2010 An iis directory entry couldn’t be created. The error message is access denied

In een 2010 met een coexistence. Krijg je de volgende error als je Webapp & Exchange Active Sync opent in emc.

De error zit er als volgt uit:

image

Oplossing 1:

Op de Exchange 2007 moet je in de lokale administrators groeps de ad groep Exchange Trusted Subsystem toevoegen. Deze vind je onder Exchange Groups. 

Leave a Reply

Translate »