Exchange 2010 An iis directory entry couldn’t be created. The error message is access denied

In een 2010 met een coexistence. Krijg je de volgende error als je Webapp & Active Sync opent in emc.

De error zit er als volgt uit:

image

Oplossing 1:

Op de moet je in de lokale administrators groeps de ad groep Trusted Subsystem toevoegen. Deze vind je onder Exchange Groups. 

Translate »
%d bloggers like this: