Exchange 2010 An iis directory entry couldn’t be created. The error message is access denied

In een met een coexistence. Krijg je de volgende error als je Webapp & Active Sync opent in Exchange 2010 emc.

De error zit er als volgt uit:

image

Oplossing 1:

Op de Exchange 2007 moet je in de lokale administrators groeps de ad groep Exchange Trusted Subsystem toevoegen. Deze vind je onder Exchange Groups. 

Translate »
%d bloggers like this: