Exchange 2010 An iis directory entry couldn’t be created. The error message is access denied

In een Exchange 2010 met een Exchange 2007 coexistence. Krijg je de volgende error als je Outlook Webapp & Exchange Active Sync opent in Exchange 2010 emc.

De error zit er als volgt uit:

image

Oplossing 1:

Op de Exchange 2007 server moet je in de lokale administrators groeps de ad groep Exchange Trusted Subsystem toevoegen. Deze vind je onder Microsoft Exchange Security Groups. 

Leave a Reply

Translate »