Verwijder Exchange 2010 Server uit een Dag Cluster & Demoting Exchange 2010 Server

1. Zorg dat alle DAG kopieen van de Mailbox Databases niet meer aanwezig zijn.

2.  Voor het volgende commando uit: Remove-DatabaseAvailabilityGroupServer -Identity warddag -MailboxServer ward-ex03.

3. Demoting Server.
image image
image image
image image

Leave a Reply