MDT 2010 Join Domain

Kopieer de volgende gegevens in Customsettings.ini.

Indien de computer al bestaan blijft hij in de huidige OU staan. Indien het een nieuwe computer is zal in mijn geval onder de test ou terecht komen.

SkipDomainMembership=YES
JoinDomain=wardvissers.local
DomainAdmin=
DomainAdminDomain=wardvissers.local
DomainAdminPassword=************
MachineObjectOU=OU=Test,DC=wardvissers,DC=local

Leave a Reply

Translate »