FTP toegang door een ISA 2006 Firewall

1. Firewall Policy –> New –> Access Rule
image

2.
image

3.
image

4. All Protocols –> FTP
image

5. Ik heb hier even gekozen voor dat iedereen mag ftp maar dat kun je natuurlijk ook beperken.
image 
6. We willen natuurlijk wel naar buiten FTP.
image

7. Je kunt dus beperken op gebruiker of op machine naam.
image

8.
image

9. Open vervolgens de FTP Rule.

10. Ga naar het tapje Protocols.
image

11. Edit
12. Tabblad Parameters
13. Haal het vinkje weg bij Application Filers bij FTP Access Filter.
image 

Er zijn meerdere soorten ftp commando’s. De isa server herkent niet alle commando’s. Deze zijn ook niet handmatig toe te voegen. Daardoor werkt FTP niet. Door het FTP access filter uit te schakelen los je dit probleem op.

Offline Defragmentatie Exchange Database in Exchange 2003 & Exchange 2007

Een Exchange omgeving dient jaarlijks 1 of 2 een offline defragmentatie van een Exchange database gedaan te worden.

Hier onder staan een aantal stappen om dit op een juiste manier te doen.

Waar moet je allemaal op controleren:

– Zorg dat je ongeveer 130-150% vrij ruimte uit om de database te defragmenteren.
– De store’s zijn ge-unmount
– MSexchangeIs service actief is alleen voor Integerity Check.

Integerity Check
Mailbox: eseutil.exe /G  D:\Exchsvr\Data\mb01.edb
Public Folder: eseutil.exe /G  D:\Exchsvr\Data\mb01.edb 

Checksum test
Mailbox: eseutil.exe /K D:\Exchsvr\Data\mb01.edb 
Public Folder: eseutil.exe /K D:\Exchsvr\Data\mb01.edb 

Defragmentatie
Mailbox: eseutil.exe /D  D:\Exchsvr\Data\mb01.edb  D:\temp\tmp_mb01.edb
Public Folder: eseutil.exe /D  D:\Exchsvr\Data\mb01.edb  D:\temp\tmp_mb01.edb

e2k7defrag
Paar Interessante linkjes met extra Info:

Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 Link 5