dcdiag failed test NCSecDesc, Error NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS doesn’t have Replicating Directory Changes In Filtered Set access rights for the naming context:

Error:

image

Starting test: NCSecDesc
        Error NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS doesn’t have
           Replicating Directory Changes In Filtered Set
        access rights for the naming context:
        DC=ForestDnsZones,DC=ad,DC=local
        Error NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS doesn’t have
           Replicating Directory Changes In Filtered Set
        access rights for the naming context:
        DC=DomainDnsZones,DC=ad,DC=local
        ……………………. DC2008-03 failed test NCSecDesc

Oplossing:

adprep /rodcprep draaien

Windows PowerShell Cookbook

Dean Tsaltas van het Microsoft Powershell Team een book geschreven over Windows Powershell 2.0 op verzoek van Lee Holmes van O’Reilly. Ik heb de index even doorgebladerd aangezien ik een fan van Powershell aan aan het worden ben. Ik ben er steeds meer mee  bezig en wil me hierin verder in  verdiepen. Aangezien ik de balle niet snap van Visual Basic en ook geen zin meer heb om daar nog tijd in te steken. Daarvoor is gelukkig google voor uit gevonden. Klik op het boek om naar de pagina te gaan.  
image

500 Medewerkers over naar Windows 7

Enige tijd geleden kwam er een Artikel op Techworld te staan dat ze op zoek waren naar personen die bezig waren met een Windows 7 Migratie. Bij een klant waar ik momenteel gedetacheerd zit ben ik hier druk mee bezig. Dus voor de fun maar ingeschreven en uit eindelijk een telefonisch interview gedaan.
Ik wist dat ze zouden gaan plaatsen in Windows 7 migratie boekje die je krijgt op het Techworld Windows 7 Migratie Seminar. Waar ik ook aanwezig ben. Ik wist nog niet dat ze het online zouden plaatsen. En vandaag zie ik in Feedreader mijn artikel voor komen 🙂

image

Administering VMware Site Recovery Manager 4.0

Mike Laverick heeft heeft een “nieuw” boek uitgebracht Administering VMware Site Recovery Manager 4.0.
Hij heeft ooit eerst het eerste boek uitgebracht over VMWare SRM: Impleamenting VMware Site Recovery Manager.
Nu heeft het boek ge herschreven voor Site Recovery Manager 4.0.

Wat heeft hij allemaal gedaan:
– All graphics updated to vSphere4
– All new theme of the New York and New Jersey – Protected and Recovery Site
– How setup replication for EMC Celerra, Clariion CX3, NetApp Filers and HP Lefthand VSA
– Integrated with these three storage vendors  – so I cover what happens in EMC, NetApp, and HP when recovery plans are tested or run
– Coverage of the new “Shared Site” configuration
– Integrating PowerCLI scripts to the Recovery Plan
– How to automate VMware SRM using the SRM SDK API
– Updated PowerCLI chapter specific to the new vSphere4 Distributed vSwitches

Dit boek is gratis te downloaden als PDF. Klik op het boek om het te downloaden. Je kunt het ook bestellen maar dan is het niet gratis.

image

MDT 2010 Health Care

MDT 2010 Health Care is een samenvatting van best practices voor het aanpassen,  bouw en migreren, en beveiligen van Windows XP, Windows Vista of Windows 7 machines. Ook wordt hier kort beschreven hoe men applicaties kan uitrollen (scripted installs,silent installetie, application packages) als onderdeel van de uitrol. Het gaat om het uitrollen van een standaard desktop voor gemeenschappelijk gebruik. Tevens wordt besproken hoe men de gegeven van een gebruiker mee kan nemen naar de nieuwe werkplek.

Handleidingen:
Healthcare Desktop User State Migration Guide
Automated Build Application Integration Guide
Healthcare MDT 2010 Administrators Guide
Automated Build Healthcare Desktop and Server Guide

Downloaden van de MDT HealthCare doe je hier: MDT HealthCare

Installatie:

 image image
image image
image image

Voorbeeld wat Health Care automatisch aanmaakt:

image

Rollup 3 voor Exchange Server 2007 Service Pack 2

Microsoft heeft Rollup 3 voor Exchange 2007 Service Pack 2 vrijgegeven.

Het overzicht wat er allemaal gefixt is:
"451 4.4.0 DNS Query Failed" status message in an Exchange Server 2007 Edge Transport server

Later updates do not match a calendar item that an Exchange Server 2007 user updates by using Exchange ActiveSync on a mobile device

You receive an "0x800423f0" error message when you perform system state backups on the passive node of Windows Server 2008-based Exchange Server 2007 CCR clusters

An external recipient misses the last occurrence of a recurring meeting request or a recurring appointment that is sent from an Exchange Server 2007 user

The Edgetransport.exe process crash when it process meeting requests in Exchange Server 2007

The subject of a confirmation message is garbled for certain languages when a remote device wipe operation is performed in Exchange Server 2007

The sender address of a forwarded meeting request does not include "on behalf of" as expected in an Exchange Server 2003 organization and an Exchange Server 2007 organization mixed environment

A SSL certificate validation error is generated on an Exchange Server 2007 server when you run any test commands after you run the Test-SystemHealth command

A mailbox that was moved from an Exchange Server 2007 server to an Exchange Server 2010 server cannot be accessed by using Outlook

The Microsoft Exchange Information Store service stops responding on an Exchange Server 2007 server

The synchronization and the reconciliation between Microsoft Office Outlook and a BlackBerry mobile device fails when a mailbox is moved around between two Exchange Server 2007

The Microsoft Exchange Information Store service crashes on a Microsoft Exchange Server 2007 server when a user tries to access a specific calendar item

Read items are marked incorrectly as unread items in an Exchange Server 2007 public folder

A delegate cannot save three settings of Resource Settings for an Exchange Server 2007 resource mailbox in OWA

You receive an error message when you use ExBPA to schedule a scan on an Exchange Server 2007 SP2 server

The store.exe process hangs on an Exchange Server 2007 server

Downloaden doe je HIER

FREE eBook: The SysAdmin Handbook

Een aantal mensen van Red-Gate hebben weer een mooi ebook geschreven wat elke Microsoft/Exchange beheerder moeten weten. Het is een samenvatting van The Best of
Simple Talk SysAdmin

De Onderwerpen:

Exchange
– High Availability in Exchange 2007
– Message Hygiene in Exchange Server 200731
– Using Exchange 2007 for Resource Booking
– Controlling Email Messages using Exchange’s Transport Rules
– Exchange 2007 Mailbox Server Clustering
– Top Tips for Exchange Admins
– Exchange Database Technologies
– Message Classifications in Exchange 2007
– Deploying Exchange 2007 on Windows Server 2008
– Exchange Server Log File Replay
– Configuring Exchange Server 2007 to Support Information Rights Management
– Reporting on Mobile Device Activity Using Exchange 2007 ActiveSync Logs
– Online Exchange Backups
– Optimizing Exchange Server 2007
– Exchange: Recovery Storage Groups
– Exchange E-mail Addresses and the Outlook Address Cache
– Upgrading to Exchange Server 2007
– Goodbye Exchange ExMerge, Hello Export-Mailbox
– Determining MS Exchange Disk Performance
– Upgrading to Exchange Server 2007: Part 2
– Message Tracking in Exchange 2007
– Third Party High Availability and Disaster Recovery Tools for Microsoft Exchange Server
– Exchange Server 2010 – The First Public Beta Version
– Emulating the Exchange 2003 RUS for Out-of-Band Mailbox Provisioning in Exchange 2007
– Using Exchange 2007 Transport Rules to Protect the First Entry in the Address Book
– Cluster Continuous Replication Network Design
– Building an Exchange Server 2007 environment
– An Introduction to Messaging Records Management
– Installing Hyper-V and Beyond
– Restricting Outlook Client Versions in Exchange 2007
– Using Twitter and PowerShell to Find Technical Information and Join a Community
– Update: Exchange Server 2010 Release Candidate
– Exchange backups on Windows Server 2008
– Moving to Office Communications Server 2007 R2
– Monitoring and Scheduling Exchange 2007 Database Online Maintenance
– Exchange 2010 High Availability
– Implementing Cluster Replication – Part 1
– The Active Directory Recycle Bin in Windows Server 2008 R2
– Using Group Policy to Restrict the use of PST Files
– Introduction to Exchange Server 2010
– The Ego and the System Administrator
– Implementing Windows Server 2008 File System Quotas
– Implementing Cluster Continuous Replication, Part 2
– Active Directory Management with PowerShell in Windows Server 2008 R2
– Upgrade Exchange 2003 to Exchange 2010
– Customizing the Outlook Address Book

General Articles
– A SysAdmin’s Guide to Change Management
– A SysAdmin’s Guide to Users
– Change Management – What It Is and Why You Need It
– Manage Stress Before it Kills You
– Hiring System Administrators
– Increase Your Value as a Professional in the Technical Industry
– The Art of Dealing with People

Virtualization
– Virtual Exchange Servers
– Virtualizing Exchange: points for discussion
– Build Your Own Virtualized Test Lab
– A Beginner’s Guide to Virtualizing Exchange Server – Part 1
– A Beginner’s Guide to Virtualizing Exchange Server – Part 2
– Windows Server Virtualisation: Hyper-V, an Introduction
– Increasing the Availability of Virtualized Applications and Services
– Microsoft Hyper-V Networking and Configuration – Part 1

Unified Messaging
– An Introduction to Unified Messaging
– Moving to Office Communications Server 2007 R2

PowerShell
– Managing Exchange 2007 Mailbox Quotas with Windows PowerShell
– So You Thought PowerShell Was Only For Exchange 2007

Downloaden klik op het boek

image

Installeren van VMWare Tools op CentOS

Login met VMWare Server Console CentOS en mount de cdrom

 image
mkdir /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
mount: block device /dev/cdrom is beveiligd tegen schrijven, gemount als alleen-lezen

Mount zal de link naar de cdrom / mnt / cdrom directory.en de installatie te starten.
cd /mnt/cdrom /
rpm-i VMwareTools-4.0.0-219382.i386.rpm

Voordat draait VMware Tools voor de eerste opstart moet hij geconfigureerd worden voor de kernel met het volgende commando:
"/usr/bin/vmware-config-tools.pl"
Om gebruik te maken van de VMXNET Driver moet je het volgende doen: ma
/etc/init.d/network stop
rmmod pcnet32
rmmod vmxnet
modprobe vmxnet
/etc/init.d/network start

Verwijder VMWare Tools binnen CentOS
rpm-e VMwareTools

VMWare View GPO settings

Group Policy settings die je moet zetten onder Remote Desktop

image

VMWare View Client GPO settings
– Enable the shade
– Pin the shade
– Don’t check monitor alignment on spanning
– Color depth
– Desktop background
– Show contents of window while dragging
– Menu and window animation
– Themes
– Cursor shadow
– Font smoothing
– Desktop composition
– Audio redirection
– Redirect drives
– Redirect printers
– Redirect serial ports
– Redirect smart cards
– Redirect clipboard
– Redirect supported plug-and-play devices
– Bitmap caching
– Shadow bitmaps
– Cache persistence active
– Enable compression
– Windows key combination redirection
– Bitmap cache file size

The VMware View ADM files can be found on the following place:

“C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\Extras\GroupPolicyFiles”

vdm_agent.adm contains properties relating to the authentication and
environmental components of a client desktop controlled by View Agent
vdm_client.adm contains properties relating to the configuration parameters of
View Client
vdm_server.adm contains properties relating to View Connection Server
vdm_common.adm contains properties relating to all components of View Manager
pcoip.adm PCOIP Performance properties

Meer hierover vindt je in VMWare View Manager Administration Guide & VMWare XP deployment Guide