VMWare Windows Host Performance Tuning

VMWoptimalisatie.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
“ScreenSaveActive”=”0”
“SCRNSAVE.EXE”=”C:\WINDOWS\system32\scrnsave.scr”

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
“ScreenSaveActive”=”1”
“ScreenSaverIsSecure”=”1”
“SCRNSAVE.EXE”=”C:\WINDOWS\system32\scrnsave.scr”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
“NtfsDisableLastAccessUpdate”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
“DisableCAD”=dword:00000001

Uitzetten Time Servicec.cmd
net stop w32time
sc config w32time start= disabled

Aanzetten Time Sync VMWare Tools.cmd
“C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMWareService.exe” –cmd “vmx.set_option synctime 0 1”

Uitrol opties voor Office 2010.

Microsoft office heeft in een Schema weergegeven welke uitrol mogelijkheden er zijn voor Office 2010.

In dit schema heeft Microsoft aangegeven welke uitrol methode in welke situatie gebruikt kan worden.

Welke Limieten aan elke uitrol zitten en welke aanbevelingen Microsoft hier over heeft.

Tevens worden aangegeven welke Tools je nodig hebt voor elke uitrol.

Er zijn 3 smaken PDF & VSD & XPS. Downloaden doe je HIER

 image