Exporteer alle email adressen onder Exchange 2007 (Public Folder,Mailbox, Mail Contact en Distribution Group) naar een tekstdocument met powershell

Export alle e-mailadressen van Exchange 2007 omgeving met powershell naar tekst documenten.

Als je alle powershell commando’s in een document zet dan heb je alle e-mail adressen.

Public Folder
Get-Mailpublicfolder | format-list Name, Emailaddresses > c:\publicfolder.txt

Mailbox
Get-Mailbox | format-list Name, Emailaddresses > c:\mailbox.txt

Distributiongroup
get-distributiongroup  | format-list Name, Emailaddresses > c:\distributiongroup.txt

MailContact
get-mailcontact  | format-list Name, Emailaddresses > c:\mailcontact.txt

Windows Server Backup Applications Grijs VSS snapin Exchange 2007 SP2.

Ik had een probleem met Windows Server Backup op een Windows 2008 SP2 server met daarom Exchange 2007 SP2.

Onder Windows Server Backup was Applications grijs. Deze kon ik niet kiezen ook al had ik een goede backup voor zo ver ik wist.
 exchange 2007 sp2 issue

Nadat ik een vraag hierover gepost had op Exchange Forum kreeg ik een link naar naar het volgende artikel KB 958662. Het artikel van Microsoft heb ik aangepast voor Exchange en beschreven hier onder.

Stap 1.
1. “Vssadmin list writers
 image

2. Kijk bij Microsoft Exchange Writer.

Sla het Writer Instance Id in notepad op van de Microsoft Exchange Writer
image

Stap 2.

Controleer of de  Exchange VSS writer is geregistreerd met Windows Server Backup, doe je de volgende stappen:

 1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
 2. Locate the following registry key:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

 3. Right-click CurrentVersion, point to New, and then click Key.
 4. Type WindowsServerBackup, and then press ENTER.
 5. Right-click WindowsServerBackup, point to New, and then click Key.
 6. Type Application Support, and then press ENTER.
 7. Right-click Application Support, point to New, and then click Key.
 8. Type {Writer Instance Id } and then press ENTER.
 9. Right-click {Writer Instance Id } point to New, and then click String Value.
 10. Type Application Identifier, and then press ENTER.
 11. Right-click Application Identifier, and then click Modify.
 12. In the Value data box, type Exchange, and then click OK.
 13. On the File menu, click Exit.

image

Stap 3.

Open de Exchange Best Practices Analyzer (exBPA) en controleer nadat je Health Scan hebt uitgevoerd of er geen vreemde fouten meer tegen komt.

Stap 4
Controleer ook even de locatie’s waar de mailbox/public folder database, log files & system files van de desbetreffende storage groepen hebt staan.

Zie de twee afbeeldingen hier onder.

image image

LET OP: Alle volumes waar deze mailbox en of public folder data is opgeslagen moet mee genomen worden in de backup. Anders blijft het vinkje bij Applications grijs.

Oplossing
Probleem was dat mijn mailbox data over meerdere volumes verspreid was geraakt door alle testen.
Tijdens Windows Server Backup had ik alleen het volume aangevinkt waar de mailbox database op stond. Data verplaatst en een nieuwe backup gemaakt  met daarin de juiste volumes aangevinkt en nu werkt het allemaal.

image

Disconnected mailbox is niet te zien onder Disconnected Mailbox onder Exchange Management Console Exchange 2007

Het komt nog wel eens voor dat er binnen Exchange 2007 een gebruiker wordt verwijdert, vervolgens is de mailbox niet meer te zien bij “Disconnected Mailboxes”

1. Test Gebruikers: disconnectmailbox & test2 users heb ik hier voor gebruikt
    Van deze gebruikers disablen we de mailbox. disconnectmailbox heeft een lege mailbox. 
    Test2 heeft 1 mailtje in zijn postvak in zitten.

2.  image

3. Vervolgens kijkende bij Disconnected Mailboxes en zijn test2 & disconnectmailbox niet te vinden.

2

4. Via “Exchange Management Shell” kan er een Cleanup worden uitgevoerd (zoals in Exchange 2003) om vervolgens de mailbox weer te kunnen bekijken:

Voer het volgende commando in: get-mailboxdatabase

image 

5. Vervolgende de scan uitvoeren met het volgende commando: Clean-MailboxDatabase “First Storage Group\Mailbox Database

image

LET OP: STORAGE GROEPEN & DATABASES kunnen andere namen hebben dan de standaard namen. Vandaar dat ik de storage groep en database naam volledig mee geef.

6. Onder disconnected mailboxen vind je nu test 2 terug.
image

De vraag is waar is test gebruiker disconnectmailbox gebleven.

ANTWOORD: LET OP: Als een mailbox leeg is zie je deze nooit verschijnen onder Disconnected Mailbox

De fix voor installatie van Exchange 2007 SP2 met Windows 2008 R2 Domain Controllers

Microsoft heeft bijgewerkte prerequisite files vrijgegeven voor Exchange 2007 SP2 met Windows 2008 R2 domein controllers. URL: Exchange 2007 SP2 Setup mislukt als alle domeincontrollers Windows Server 2008 R2 draaien. Met deze update moet de installatie goed gaan

1. Download en extract Exchange 2007 SP2.

2. Download het bijgewerkte ExBPA.PreReqs.xml en ExBPA.Readiness.xml bestanden. Let op: Gebruik de rechtermuisknop op de link en kies voor "Doel opslaan als …" anders wordt het XML-bestand geopend in u browser:

Engels
ExBPA.Prereqs.XML
ExBPA.Readiness.XML

3. Sla de bestanden op.

Opmerking: Maak geen aanpassingen aan de gedownloade XML-bestanden. Het wijzigen van deze bestanden zal resulteren in installatie mislukking.

4. Zoek ExBPA.PreReqs.xml en ExBPA.Readiness.Xml bestanden op.  De locatie van deze bestanden zijn  "Setup\ ServerRoles\Common\EN". Her noem de originele XML-bestanden.

5. Kopieer de ExBPA.PreReqs.xml en ExBPA.Readiness.Xml bestanden die je gedownload hebt naar "Setup\ ServerRoles\Common\EN". .

6. Voer Setup uit.

MDT 2010 Officieel Vrijgegeven & MDT 2010 Nieuwe Functies

Microsoft heeft MDT 2010 vrijgegeven. Dit is de tool van Microsoft waarmee OS mee uitgerold kunnen worden. De nieuwe versie heeft heel veel nieuwe functies. Deze versie ondersteund Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 2008 en Windows 2008 R2.
Downloaden doe je MDT 2010 HIER

 Michael Niehaus heeft een overzicht gemaakt van alle nieuwe functies en stuk voor stuk uitlegt wat het doet. Ik heb even een mooi overzicht van gemaakt:

Automatically update MDT 2010 boot images in WDS
Automating Long-Running MDT 2010 Tasks

MDT 2010 New Feature #1: Logging directly to the network
MDT 2010 New Feature #2: Gathering virtualization details
MDT 2010 New Feature #3: Suspend and resume a Lite Touch task sequence
MDT 2010 New Feature #4: Folders everywhere
MDT 2010 New Feature #5: Support for multiple deployment shares
MDT 2010 New Feature #6: Drag and drop
MDT 2010 New Feature #7: Boot image creation optimized
MDT 2010 New Feature #8: No more visible command windows when booting Lite Touch Windows PE
MDT 2010 New Feature #9: Copy and paste support in the Deployment Workbench task sequence editor
MDT 2010 New Feature #10: Detection of signed drivers
MDT 2010 New Feature #11: Windows 7 and Windows Server 2008 R2 support
MDT 2010 New Feature #12: USMT 4.0 hardlink support
MDT 2010 New Feature #13: New task sequence templates
MDT 2010 New Feature #14: Database improvements
MDT 2010 New Feature #15: Finish actions
MDT 2010 New Feature #16: PowerShell support
MDT 2010 New Feature #17: Customizable boot image process
MDT 2010 New Feature #18: Selection Profiles
MDT 2010 New Feature #19: Improved Driver Management
MDT 2010 New Feature #20: General Purpose ConfigMgr wizard
MDT 2010 New Feature #21: Copying extra folders

Mike Laverick’s VMWare Site Recovery Manager (SRM) boek als gratis PDF te downloaden

Mike Laverick gaat zijn boek over VMware’s Site Recovery Manager herschrijven voor de nieuwe versie 4.0 versie die geschikt is voor vSphere. Hij heeft daarom besloten om zijn huidige boek als gratis PDF download (298 pagina’s) ter beschikking te stellen.
Wil je het toch geprint hebben, dan hoef je alleen de print- en transportkosten te betalen.
image

Weekend Nieuws

Microsoft

Exchange 2007 SP2 Setup fails if all domain controllers are running Windows Server 2008 R2
Exchange 2007 SP2 & Windows 2008 Server Backup…
SYSVOL Replication Migration Guide: FRS to DFS Replication
Exchange Server 2010 Management Pack (x64) Release Candidate
How to use disclaimer in Exchange 2010
Uncovering the new Exchange 2007 SP2 Volume Snapshot (VSS) Plug-in (Part 1)
Uncovering the new Exchange 2007 SP2 Volume Snapshot (VSS) Plug-in (Part 2)
Exchange 2010 and Outlook 2003 clients – connection issues
New Intel iaStor driver available
BLOG: Alles over Nieuwe versie MDT 2010 
Group Policy Settings References for Windows and Windows Server
Windows Server 2008 R2 Upgrade Paths
Windows 7 Upgrade Paths

VMWare

vSphere-certification-style-prep-exam-now-online
VMworld 2009: ThinApp upcoming features
How to design a 700+ server datacenter that will only be used for a week
Firewall port connection diagram

VMWare tools installeren tijdens Deployen met MDT

image image

image image 
image

Als je x86 versie wilt hebben moet je het volgende commando hebben:
msiexec /i "VMware Tools.msi" /qn & voor het x64 versie msiexec /i "VMware Tools64.msi" /qn

 image image

Nu kun je onder Applicaties tijdens het deployen VMWare tools aan vinken Of je kunt de task zo aanpassen dat hij tijdens het deployen automatisch VMWare tools mee geïnstalleerd.

image image