Windows 2003 Schema uitbreiden naar Windows 2003 R2 Schema

Hier onder staan de stappen die je moet volgen om de schema uit te breiden naar Windows 2003 R2.

1. Installeer Windows Support Tools.

2. Open command prompt

3. Commando: repadmin /replsum /bysrc /bydest /sort:delta
    Controleer of dat de fails op 0 staan.

4. Log in op de domain controller welke de schema beheerder is.

5. Open command prompt en voer het volgende commando in Netdom query FSMO
   
Hiermee kun je zien op welke domain controller welke rol heeft toegekend gekregen.

    Opmerking: Niet alle rollen 1 domain controller. Verdelen is beter

6. Met volgende commando kun je kijken of replicatie goed uitgevoerd  
    is: repadmin /showrepl 

7. Haal van R2 cd de map ADPREP vanaf. Deze vindt je onder cmpnentsR2ADPREP. kopieer   
    deze naar C: schijf

   LET OP is de schema master Windows 2003 x64 geïnstalleerd gebruik dat de r2 x64 om de
   schema uit te breiden.

8. Open nu command prompt op de schema master en voer het volgende command uit.
    adprep /forestprep Indien je meerdere domeinen hebt moet je mogelijk het volgende
    commando mogelijk nog uit adprep /forestprep

   Als je adprep /forestprep op forest met maar een domain dan is het domain ook gelijk
   bijgewerkt.

Crypt32 and Eventid 8

Nadat ik event id  8 error gegoogled, kwam ik het volgende KB artikel tegen: KB317541

ICT-Freak heeft hiervoor een mooie oplossing geschreven die werkt als een trein:

http://ict-freak.nl/2007/02/05/crypt32-and-eventid-8/

Oplossing

Scriptje

@Echo Source: http://support.microsoft.com/kb/317541
@Echo ########################################
@Echo ## EventID 8 fixup KB317541 ##
@Echo ########################################

@Echo Off
SET proxycfg = %systemroot%system32proxycfg.exe

proxycfg -d -p proxyserver.domain.nl:8080 “*.microsoft.com”

Dit scriptje kun je kopiëren en plakken in een tekstbestand. Daarna kun je het opslaan als scriptnaam.bat en uitvoeren op de desbetreffende pc’s of servers.