Windows 2003 Schema uitbreiden naar Windows 2003 R2 Schema

Hier onder staan de stappen die je moet volgen om de schema uit te breiden naar Windows 2003 R2.

1. Installeer Windows Support Tools.

2. Open command prompt

3. Commando: repadmin /replsum /bysrc /bydest /sort:delta
    Controleer of dat de fails op 0 staan.

4. Log in op de domain controller welke de schema beheerder is.

5. Open command prompt en voer het volgende commando in Netdom query FSMO
   
Hiermee kun je zien op welke domain controller welke rol heeft toegekend gekregen.

    Opmerking: Niet alle rollen 1 domain controller. Verdelen is beter

6. Met volgende commando kun je kijken of replicatie goed uitgevoerd  
    is: repadmin /showrepl 

7. Haal van R2 cd de map ADPREP vanaf. Deze vindt je onder cmpnentsR2ADPREP. kopieer   
    deze naar C: schijf

   LET OP is de schema master Windows 2003 x64 geïnstalleerd gebruik dat de r2 x64 om de
   schema uit te breiden.

8. Open nu command prompt op de schema master en voer het volgende command uit.
    adprep /forestprep Indien je meerdere domeinen hebt moet je mogelijk het volgende
    commando mogelijk nog uit adprep /forestprep

   Als je adprep /forestprep op forest met maar een domain dan is het domain ook gelijk
   bijgewerkt.

Importeren & Exporteren DHCP Reserveringen Windows 2003 Server

Exporteren DHCP Reserveringen

netsh dhcp server [ip address] scope [scope address] dump>C:\dhcpreserveringen.txt

Open dhcpreserveringen.txt doe een zoek & vervang van de bron IP  vervang het IP van door van de server waar hij geïmporteerd moet worden. Controleer of de scope ook nog goed is.
Verwijder alles wat overbodig is.

Zorg er voor de op de server waar je het wilt importeren dat de scope is aangemaakt.

netsh exec C:\dhcpreserveringen.txt

Zorg wel ervoor dat alle reserveringen op alle dhcp servers het zelfde zijn.

Microsoft Artikelen:
How to use the Netsh utility to export and import DHCP scopes

Deploying Windows Server 2003 R2 using MDT 2008

1. Voeg in MDT onder Operating System de Windows 2003 R2 CD1 toe.
Maak hier voor ook gelijk een Task toe.
Locatie in mijn geval:
D:DistributionOperating SystemsWindows Server 2003 R2 Enterprise SP2 Eng x86

2. Maak de volgende structuur lijkend op deze
D:Distribution
-Operating System
–Windows Server 2003 R2 Enterprise SP2 Eng x86
—$OEM$
—-$1
—–R2

3. Van de Windows Server 2003 R2 CD2, kopieer de CMPNENTS map naar D:DistributionOperating SystemsWindows Server 2003 R2 Enterprise SP2 Eng x86$OEM$$1R2

4. In de OEM$$1R2 map maak een batch bestand aan genaamd InstallR2.cmd (met de onderstaande tekst er in)

reg add HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSetup /v SourcePath /t REG_SZ /d C:WindowsSourcei386 /f
reg add HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSetup /v ServicePackSourcePath /t REG_SZ /d C:R2CMPNENTSR2 /f
C:\R2CMPNENTSR2setup2.exe /q /a /sr

Opmerking: Er zijn 3 regels. Regel 1 & 2 beginnen met  "reg", regel 3 begint met "C:R2".

4. Pas de Windows Server 2003 R2 X86 Task Sequence aan.
Pas de [GUIRunOnce] sectie in Unattend.txt aan zoals het hier onderstaat:
[GUIRunOnce]
    "C:R2InstallR2.cmd"
    "cscript.exe C:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"
    "cscript.exe D:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"
    "cscript.exe E:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"
    "cscript.exe F:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"

Opmerking: Wil je de melding Windows Server Post-Setup Security Updates scherm niet krijgen moet je onder staan regel gebruiken.

Option 1:

Set "HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionServerOOBESecurityOOBEDontLaunchSecurityOOBE" to "0"

Option 2:

Wil je Windows Firewall uitgeschakeld hebben voeg deze regels dan toe in unattend.xml

[WindowsFirewall]
Profiles = WindowsFirewall.TurnOffFirewall

[WindowsFirewall.TurnOffFirewall]
Mode = 0

BRON

Set Hardware Acceleration Level

Ik vond een mooi script op het Edugeek. Het zet automatisch Hardware Acceleration Level op full.

Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
sComputer = "."
sMethod = "GetStringValue"
hTree = HKEY_LOCAL_MACHINE
sKey = "HARDWAREDEVICEMAPVIDEO"
sValue = "DeviceVideo0"
Set oRegistry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}//" & sComputer & "/root/default:StdRegProv")
Set oMethod = oRegistry.Methods_(sMethod)
Set oInParam = oMethod.inParameters.SpawnInstance_()
oInParam.hDefKey = hTree
oInParam.sSubKeyName = sKey
oInParam.sValueName = sValue
Set oOutParam = oRegistry.ExecMethod_(sMethod, oInParam)
strParse = oOutParam.Properties_("sValue")
sMethod = "SetDWordValue"
hTree = HKEY_LOCAL_MACHINE
sKey = Replace(strParse, "RegistryMachine", "")
sValueName = "Acceleration.Level"
‘* In Windows XP Change the uValue value for Accelleration.Level from 0 (FULL) to 5 (none)
uValue = 1
Set oRegistry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}//" & sComputer & "/root/default:StdRegProv")
Set oMethod = oRegistry.Methods_(sMethod)
Set oInParam = oMethod.inParameters.SpawnInstance_()
oInParam.hDefKey = hTree
oInParam.sSubKeyName = sKey
oInParam.sValueName = sValueName
oInParam.uValue = uValue
Set oOutParam = oRegistry.ExecMethod_(sMethod, oInParam)
sComputer = Empty
sMethod = Empty
hTree = Empty
sKey = Empty
sValue = Empty
sValueName = Empty
uValue = Empty
Set oRegistry = Nothing
Set oMethod = Nothing
Set oInParam = Nothing
Set oOutParam = Nothing
WScript.Quit

Sla het bovengenoemde script op als een vbs.
Je kunt dit ideaal gebruiken tijdens het deployen van virtuele machines via MDT in combinatie met automatische uitrol van VMware Tools. Nu hoef je zelf niet meer de Hardware Acceleration level aan te passen. Ik heb het getest onder XP & Windows 2003.

Eventid 9325 melding van een gebruiker zonder Mailbox

Zie mijn vorige post we hadden ook een melding van een gebruiker zonder mailbox.
Vreemd zou je zeggen dus na wat zoeken bleek dat mail en proxyaddress geen e-mail adres mag bevatten. Zie onderstaande schermafbeeldingen en showinaddressbook moet ook leeg zijn.

Je moet hier voor adsiedit.msc gebruiken onder Windows 2008 is hij standaard geïnstalleerd. Voor Windows 2003 zul je even de support tools moeten installeren op de domein controller.

ADSIEDIT.MSC ga ik niet uitleggen. Je moet gebruiker even opzoeken en dan eigenschappen opvragen.
Bij mail & proxyaddress mag geen e-mail adres ingevuld staan.
LETOP: DIT VOORBEELD HEB IK EEN GEBRUIKER GEBRUIKT DIE WEL EEN MAILBOX HEEFT.
clip_image002
clip_image004
clip_image006

Eventid 1013 on Windows 2003 x64 Exchange 2007 SP1 on VMWare ESX

Ik had een probleem op een Windows 2003 x64 server waarop Exchange 2007 SP1 geïnstalleerd was.
In het logboek was de melding eventid 1013 steeds weer naar voren.

clip_image001

Op de oplossing was al volgt

Open IIS Admin.

Ga naar de server (Local Computer)

Ga naar Application Pools.

Ga naar de MSExchangeSyncAppPools

Klik hier op met de rechtermuisknop en kies op eigenschappen.
clip_image003

Ga vervolgens naar het tabblad Performance.

Onder Web Garden vul bij Maxium number of worker processes: 2 bijvoorbeeld in. (Afhankelijk hoeveel processoren in de fysieke server zitten of die aan de virtuele server zijn toegekend).

Namelijk na een processor upgrade van 1 naar 2 wordt deze niet automatisch bijgewerkt. Nu wordt de load verdeeld over 2 processoren.
clip_image004
Ga vervolgens naar de Tabblad Health.

Vul bij Shutdown time Limit (Worker process must shutdown within (Time in Seconds) 180 in.

Standaard staat hij op 90. Microsoft geeft zelf aan mocht dit niet werken dit te wijzigen in 180.

clip_image005

Windows 2008 Cluster met shared storage in VMware Workstation

In VMware workstation heb je geen shared disk meer die je wel hebt in Virtuel Server 2005R2 wel hebt.
Je kunt storage simuleren met Starwind of gebruik maken van Windows 2003 storage server.
Je kunt met deze handleiding simpel een fail-over cluster simuleren.

Windows Server 2008 ondersteund support Serial Attached SCSI (SAS), iSCSI en Fibre Channel disks als opslag opties. Aan het einde van deze heb een twee node cluster draaien met gedeelde iSCSI opslag.

Wat je nodig hebt.

· Windows Vista / XP / 2003 / 2008 pc server met 4GB geheugen dus de x64 versie.

· Een Windows Server 2003 of Windows 2008 VM die fungeert als een domein controller

· De domain controller inrichten met 3 VM harddisk 1 voor OS 2 voor Storage

· Twee Windows 2008 Enterprise VM’s die als cluster gaan fungeren.

· Zorg dat de 2 Windows 2008 Enterprise VM’s voorzien zijn van 3 NICS

· Zorg dat op de twee Windows 2008 Enterprise VM’s de cluster management software is geïnstalleerd.

· iSCSI software. Ik heb hiervoor RocketDevision StarWind waarvan een 30 dagen trail is te downloaden en je hebt een gratis versie maar die ondersteund maar 1 gelijktijdige connectie.

Opmerking:
Tijdens het maken van de cluster kun je een foutmelding krijgen: The operating system SKU is not compatible
Hier heeft microsoft een Fix voor gemaakt http://support.microsoft.com/?kbid=950179
Deze moet je downloaden en installeren.

VIRTUAL NETWORK

Ik heb 3 VLAN’s gebruikt om alles voor elkaar te krijgen.

VLAN ids:

 • VLAN 2: Public 10.1.1.x/24
 • VLAN 3: Heartbeat 192.168.1.x/24
 • VLAN 4: iSCSI 192.168.2.x/24

SERVER SETUP

TIP: Hernoem elke netwerk kaart waar hij voor dient dus Public, Heartbeat, iSCSI

Domain Controller: dc01

 • Windows Server 2003 x32 
 • 1 VHD IDE fixed size disk 10GB
 • 2 SCSI DISKS fixed 8GB
 • StarWind iSCSI Target Software
 • 1 x NIC connected to my Virtual Network in VLAN 2

Netwerk Settings:

 • IP Address: 10.1.1.10
 • Mask: 255.255.255.0
 • Gateway: Niet nodig
 • DNS: 10.1.1.10

Cluster Nodes:

 • Windows Server 2008 x64
 • 1 x VHD IDE fixed size disk 10GB
 • 3  x NICs geconnect naar de volgende VLANs
  • Public card: VLAN 2
  • Heartbeat card: VLAN3
  • iSCSI: VLAN4

iSCSI NIC: VLAN 4

 • IP Address: 192.168.2.2
 • Mask: 255.255.255.0

NODE1

Public NIC: VLAN 2

 • IP Address: 10.1.1.20
 • Mask: 255.255.255.0
 • Gateway: NIET NODIG
 • DNS: 10.1.1.10

Heartbeat NIC: VLAN 3

 • IP Address: 192.168.1.4
 • Mask: 255.255.255.0

iSCSI NIC: VLAN 4

 • IP Address: 192.168.2.4
 • Mask: 255.255.255.0

Opmerking: Zorg voor alle NIC’s die in VLAN 3&4 zitten dat Client voor Microsoft Netwerks uitgezet is. Zorg ook dat DNS registratie en Netbios ook uitgezet is. Zorg ook dat de Public NIC als eerste in de Binding order staat

NODE2

Public NIC: VLAN 2

 • IP Address: 10.1.1.21
 • Mask: 255.255.255.0
 • Gateway: NIET NODIG
 • DNS: 10.1.1.10

Heartbeat NIC: VLAN 3

 • IP Address: 192.168.1.5
 • Mask: 255.255.255.0

iSCSI NIC: VLAN 4

 • IP Address: 192.168.2.5
 • Mask: 255.255.255.0

Opmerking: Zorg voor alle NIC’s die in VLAN 3&4 zitten dat Client voor Microsoft Netwerks uitgezet is. Zorg ook dat DNS registratie en Netbios ook uitgezet is. Zorg ook dat de Public NIC als eerste in de Binding order staat

Opzetten van de Cluster

Configureren van iSCSI target software (Starwind)

· Install de StarWind Software op domein controller VM (Dit is toch maar test)

· Open de StarWind Management console

· Onder de Connections zie je localhost:3260
Klik rechts op localhost and kies voor Connect. Standaard username vind je op de site van Starwind of de handleiding. Je kunt dit later wijzigen.

clip_image001

 • Klik rechts op localhost:3260 en klik op add Device
 • Kies voor Disk Bridge Device als Device Type en klik op Next

clip_image002

clip_image003

 • Selecteer Asyncronous Mode en Allow multiple iSCSI connections (clustering) en klik op next 
 • Geef de harddisk een vriendelijke naam
 • Herhaal deze stappen voor de tweede disk

De DISKS toevoegen aan de Cluster

Elke cluster node moet gekoppeld worden aan de iSCSI target. Open de iSCSI initiator en volg de stappen hieronder.

 • Als je de melding krijgt om de Microsoft iSCSI service vrij tegen klik op op Yes anders gaat Windows poort 3260 blokkeren.
 • Klik op de Discovery tab en kies voor Add Portal.
 • Geef het IP address op voor de iSCSI target [192.168.2.2]

clip_image004

 • Klik op de Targets Tab en je zou een lijst moeten krijgen van beschikbare hardschijven van de target.

clip_image005

 • Voor elke harde schijf klik op LOG ON en zet een vinkje bij Automatically restore this connection
 • Klik op de Volumes and Devices en select Auto Configure. De harde schijven moeten gaan verschijnen als Devices
 • Herstart elk cluster node als je de harde schijven hebt toegevoegd.
 • De harde schijven zijn offline als je opnieuw opgestart hebt. Zorg dat de harde schijven online brengt in Disk Management.

Als je klaar bent en de harde schijven hebt dan moet je dit in Starwind zien verschijnen.

clip_image006

Installeren van de Cluster

De nieuwe cluster wizard is heel simpel en stelt niks voor.
Microsoft heeft zelf hiervoor een mooi handleiding geschreven.

Hier is de stap voor stap handleiding voor het installeren van twee node cluster in Windows 2008

Een computer dat een x64 versie van Windows 2003, of Windows Vista of Windows 2008 herstart spontaan en genereert een stop error, 0x0000001E, 0x000000D1 eventid 1003


Een computer dat een x64 versie van Windows 2003, of Windows Vista of Windows 2008 herstart spontaan en genereert een stop error.
De stop error kan zijn 0x0000001E, 0x000000D1 of een andere Stop error.

Het probleem ontstaat waarneer update KB932596 geïnstalleerd wordt.

Via de Microsoft KB950772 zelf is hij te krijgen of via www.hotfixr.com

Hoe een data partitie vergroten in Windows XP, Windows 2003

Via dit artikel ging het heel handig: http://support.microsoft.com/kb/325590