Iomega StorCenter ix2-200 NFS Share koppelen aan ESX(i) vSphere

1. Zorg dat je een VMkerel poort heb met een ip adres in de reeks van van Iomega StorCenter.

2. Ga naar Inventory –> Host & Clusters –> Configuration –> Storage.
image
3. Add Storage –> Next
image

4. In de afbeelding heb ik de juiste gegevens ingevuld –> Next
image
folder = /nfs/(jefoldernaam)

5. Next
image

6. Finish
image 

7. image

VMWare Workstation 7 is vrijgegeven door VMWare

VMWare heeft VMWare Workstation 7 vrijgegeven door VMWare.

De volgende nieuwe OS worden ondersteund:
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Premium
– Windows 7 Business
– Windows 7 Enterprise
– Windows 7 Ultimate
– Windows 2008 SP2, R2
– Windows Vista SP2

Nieuwe Features:
– Windows 7
– Aero
– Windows XP Mode Compatible
– 3D Graphics Verbeteringen voor Windows XP gasten
– vSphere Support ESX 4.0 Overwegingen voor het draaien van een ESX gast.
– Virtuele Printing
– Four-way SMP
– Guest 32GB Memory
– 256-bit Encryption
– AutoProtect
– Advanced Linux Sound Architecture (ALSA
– Cross-Platform License Keys
– Pauzeer een Virtual Machine
– Expand virtuele schijven
– Compact virtuele schijven
– Shared Folder Compatibiliteit
– On-Demand VMware Tools Download
– Drag and Drop Enhancements
– Virtual Network Editor
– Fuse Mount voor Linux
– Vereenvoudigde Verzamelen van Informatie over ondersteuning
– IPv6 Support

Officiële Release Notos vind je HIER

Iomega StorCenter ix2-200 NFS Share aan maken voor vSphere

1. Ga naar Device door middel van http://ip adres of via IoMega StorCenter Software

2. Tabblad Settings
image  
3. Network Services
 image

4. NFS
image 
5. Enable NFS Services & Apply

6. Tabblad Shared Storage

7. Klik op Add

image image
8. Apply & daarna OK
9. Overzicht Shares. Je kunt nu de share vmware toevoegen aan je ESX of ESXi Server
image

Mike Laverick’s VMWare Site Recovery Manager (SRM) boek als gratis PDF te downloaden

Mike Laverick gaat zijn boek over VMware’s Site Recovery Manager herschrijven voor de nieuwe versie 4.0 versie die geschikt is voor vSphere. Hij heeft daarom besloten om zijn huidige boek als gratis PDF download (298 pagina’s) ter beschikking te stellen.
Wil je het toch geprint hebben, dan hoef je alleen de print- en transportkosten te betalen.
image

Weekend Nieuws

Microsoft

Exchange 2007 SP2 Setup fails if all domain controllers are running Windows Server 2008 R2
Exchange 2007 SP2 & Windows 2008 Server Backup…
SYSVOL Replication Migration Guide: FRS to DFS Replication
Exchange Server 2010 Management Pack (x64) Release Candidate
How to use disclaimer in Exchange 2010
Uncovering the new Exchange 2007 SP2 Volume Snapshot (VSS) Plug-in (Part 1)
Uncovering the new Exchange 2007 SP2 Volume Snapshot (VSS) Plug-in (Part 2)
Exchange 2010 and Outlook 2003 clients – connection issues
New Intel iaStor driver available
BLOG: Alles over Nieuwe versie MDT 2010 
Group Policy Settings References for Windows and Windows Server
Windows Server 2008 R2 Upgrade Paths
Windows 7 Upgrade Paths

VMWare

vSphere-certification-style-prep-exam-now-online
VMworld 2009: ThinApp upcoming features
How to design a 700+ server datacenter that will only be used for a week
Firewall port connection diagram

VMWare vSphere NIC (VMX 2 & VMX 3) Drivers aan MDT 2010 toevoegen

1. Download HIER de drivers die standaard mee gegeven worden met vSphere. Hier zitten ook de de drivers voor VMX2 Enhanced Driver en de VMX 3 Driver.

2. Maak onder Out-of-Box Drivers twee mapjes aan. Zie de afbeelding hieronder.
image image 

3. Importeer de drivers uit de 7zip bestand.

4. Klik de MDT Deployment Share weer aan en klik op Update Deployment Point
image

5. 
image

6. Wil je dit met Powershell doen klik op view script dan krijg het volgende powerscript te zien:

Add-PSSnapIn Microsoft.BDD.PSSnapIn
New-PSDrive -Name "DS001" -PSProvider MDTProvider -Root "E:\Distribution"
update-MDTDeploymentShare -path "DS001:" -Verbose

7. Vergeet niet om de oude LiteTouchPE_x64 & LiteTouchPE_x86 in WDS te verwijderen en opnieuw toe te voegen.

image

VMWare vSphere Client 4 op Windows 7 X64 RTM

 vmware-logo-new-2009-400
Hoe de VMware vSphere Client versie 4  werkend krijgen op een 64-bits Windows 7 (RTM) installatie.  Wees er van bewust dat deze methode niet wordt aanbevolen in een productie omgeving, aangezien de client draait in ontwikkeling modus draait. Maar ik heb tot op heden nog geen problemen ontdekt.

Eerst moet je de  VpxClient.exe.config bestand bewerken die te vinden is in
C:\Program Files\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\Launcher map.

Het moet er uit komen te zien als hier onder.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<system.net>
<connectionManagement>
<clear/>
<add address="*" maxconnection="8" />
</connectionManagement>
</system.net>
<appSettings>
<add key = "protocolports" value = "https:443"/>
</appSettings>
<runtime>
<developmentMode developerInstallation="true"/>
</runtime>
</configuration>

Vervolgens hebben we een bestand genaamd System.dll  nodig die niet bestaat op een niet Windows 7 machine.

Het is ook mogelijk om het config bestand en dll HIER te downloaden

Plaats de config bestand in C:\Program Files\Vmware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\Launcher map.

In de Launcher maken we een nieuwe  map aan genaamd Lib en in deze map plaatsen we het gedownloade DLL-bestand.

Ga naar systeem eigenschappen en maak een nieuwe ‘Environment Variable en noem deze "Devpath” met de waarde van C:\Program Files\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\Launcher\Lib. Je kunt deze vinden onder Control Panel –> System and Security –> System –> Advanced system settings

image

image

Herstart de PC en VMware vSphere Client nu moeten werken, zonder foutmeldingen.

BRON: http://communities.vmware.com/thread/211440

Res Powerfuse Series 8 basic exam behaald.

 

res

Vandaag heb ik het examen gehaald van Res Powerfuse Series 8 Basic exam.
Nu mag ik me RES PowerFuse Series 8 Certified Professional noemen.

Ik kan me nu verder voor gaan bereiden op de VMWare vSphere Training & het VCP4 Examen

Hoe een Starwind virtuele harddisk toevoegen aan vSphere doormiddel van iSCSI

ga naar het Configuration tabblad  in de vSphere Management kies vervolgens Storage Adapters
Zoek de software iSCSI adapter op.
image
Kies Properties
image
Configure

image
Status vinkje bij Enabled OK

Tabblad Dynamic Discovery

Kies vervolgens voor add..
image

Vul je hier het ip adres in van de iSCSI target in.

image
Klik vervolgens op Close.

Vervolgens krijg je de volgende melding
image

Of je kunt dit ook doen door middel van naar datastores te gaan en daar een rescan uit te voeren.
image 

image

image 

image 

image

image

image

image

image

image

image 
image

image
image 
Ik heb hiervoor een 10GB schijf ingesteld maar met starwind kun je tot 2TB gaan met de gratis versie.
Er zijn ook leuke nassen op de mark van bijvoorbeeld iOmega Storcenter die officieel door VMWare gesupport worden. iOmega Storcenter ondersteund NFS & iSCSI zodat je HA & DRS thuis kunt testen: http://go.iomega.com/en/products/network-storage-desktop/storcenter-network-storage-solution/?partner=4740