Tools

Tools

Cisco
NetworkAssistant
Firmware Upgrade

Overig:
Recuva Filerecovery
Defraggler Defragmenteren
CCleaner CleanUp Tool

VMWare
Thevesi VMWare Eco Shell
RV Tools

Exchange
Exchange Remote Connectivity Analyzer
OCS Remote Connectivity Analyzer
IPTools
MXToolbox
IntoDNS
POPGrabber (Free Tool with collect pop3 email and delivers them to another server via SMTP.
POP3 Grabber Works With Exchange 2003/2007/Exchange2010 and free version is limited 3 popaccounts)
POPcon (A Tool with collect pop3 email and delivers them to another server via SMTP.
POPcon Works With Exchange 2003/2007/Exchange2010)

Windows 7
sticky notes
record steps to reproduce a problem

Set Hardware Acceleration Level

Ik vond een mooi script op het Edugeek. Het zet automatisch Hardware Acceleration Level op full.

Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
sComputer = "."
sMethod = "GetStringValue"
hTree = HKEY_LOCAL_MACHINE
sKey = "HARDWAREDEVICEMAPVIDEO"
sValue = "DeviceVideo0"
Set oRegistry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}//" & sComputer & "/root/default:StdRegProv")
Set oMethod = oRegistry.Methods_(sMethod)
Set oInParam = oMethod.inParameters.SpawnInstance_()
oInParam.hDefKey = hTree
oInParam.sSubKeyName = sKey
oInParam.sValueName = sValue
Set oOutParam = oRegistry.ExecMethod_(sMethod, oInParam)
strParse = oOutParam.Properties_("sValue")
sMethod = "SetDWordValue"
hTree = HKEY_LOCAL_MACHINE
sKey = Replace(strParse, "RegistryMachine", "")
sValueName = "Acceleration.Level"
‘* In Windows XP Change the uValue value for Accelleration.Level from 0 (FULL) to 5 (none)
uValue = 1
Set oRegistry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}//" & sComputer & "/root/default:StdRegProv")
Set oMethod = oRegistry.Methods_(sMethod)
Set oInParam = oMethod.inParameters.SpawnInstance_()
oInParam.hDefKey = hTree
oInParam.sSubKeyName = sKey
oInParam.sValueName = sValueName
oInParam.uValue = uValue
Set oOutParam = oRegistry.ExecMethod_(sMethod, oInParam)
sComputer = Empty
sMethod = Empty
hTree = Empty
sKey = Empty
sValue = Empty
sValueName = Empty
uValue = Empty
Set oRegistry = Nothing
Set oMethod = Nothing
Set oInParam = Nothing
Set oOutParam = Nothing
WScript.Quit

Sla het bovengenoemde script op als een vbs.
Je kunt dit ideaal gebruiken tijdens het deployen van virtuele machines via MDT in combinatie met automatische uitrol van VMware Tools. Nu hoef je zelf niet meer de Hardware Acceleration level aan te passen. Ik heb het getest onder XP & Windows 2003.

VMware Time Sync & Virtual Windows Domain Controller & VMware Tools

Bij veel mensen is het onbekend hoe het zit met de tijd synchronisatie op virtuele machines.
Microsoft & VMWare hebben hier paar interessante documenten overgeschreven.

http://www.vmware.com/pdf/vmware_timekeeping.pdf
http://support.microsoft.com/kb/888794
http://kb.vmware.com/kb/1318

VMware houdt aan de regel dat je het beste de VMware tools de tijd synchronisatie kunt laten synchroniseren.
En in de Windows de Windows Time services uitgeschakeld dit geldt alleen niet voor domein controllers.
Voor de domein controllers moet je in VMware Tools de tijd synchronisatie aanzetten. Tevens moet je zorgen dat de Windows Time Services op Server-Only
komt te draaien. Dit geldt voor elke domain controllers.
Dit doe je als volgt door in het register de  volgende waarde wijzigen: HKEY LOCAL MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesW32TimeParameters
Type=NoSync te zetten.

Handige Links:
http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/Configuring-Windows-Time-Service.html

Eventid 9325 melding van een gebruiker zonder Mailbox

Zie mijn vorige post we hadden ook een melding van een gebruiker zonder mailbox.
Vreemd zou je zeggen dus na wat zoeken bleek dat mail en proxyaddress geen e-mail adres mag bevatten. Zie onderstaande schermafbeeldingen en showinaddressbook moet ook leeg zijn.

Je moet hier voor adsiedit.msc gebruiken onder Windows 2008 is hij standaard geïnstalleerd. Voor Windows 2003 zul je even de support tools moeten installeren op de domein controller.

ADSIEDIT.MSC ga ik niet uitleggen. Je moet gebruiker even opzoeken en dan eigenschappen opvragen.
Bij mail & proxyaddress mag geen e-mail adres ingevuld staan.
LETOP: DIT VOORBEELD HEB IK EEN GEBRUIKER GEBRUIKT DIE WEL EEN MAILBOX HEEFT.
clip_image002
clip_image004
clip_image006

Traag openen van Excel 2003 bestanden in Excel 2007

Wanneer je Excel 2003 bestanden wilt openen en Excel 2007 nog niet opgestart is kan het zijn dat je 20-60 sec moet wachten voor dat Excel 2007 is opgestart.

Oplossing:

1. Windows Verkenner
2. Ga naar Tools à Folders Options
3. Ga naar File Types Tap
4. Zoek XLS op
clip_image001

5. Klik op Advanced
clip_image002

6. Klik Edit
clip_image003

Pas de volgende regen aan: Application used to Form Action
Standaard: “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12EXCEL.EXE” /e

Moet worden: C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12EXCEL.EXE” /e “%1”
7. Klik twee keer op OK
8. Klik op Close
9. Nu moeten 2003 Excel bestanden snel geopend worden.

Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 2008 R2

Van het Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 2008, het pack voor Windows desktop beheer dat Microsoft beschikbaar stelt aan klanten is er nu een R2-versie verschenen. MDOP bevat AIS; App-V; Enterprise Desktop Virtualization (beheer en installeren van virtuele pc’s); System Center Desktop Error Monitoring; Advanced Group Policy Management (AGPM) en de Diagnostics and Recovery Toolset. De R2-versie van MDOP bevat App-V 4.5 (voorheen Softgrid). Dankzij System Center Operations Manager 2007 Management Pack for App-V 4.5, is er een integratie met System Center. App-V 4.5 bevat Dynamic Suite Composition (DSC), voor het virtualiseren van suites, het ondersteunt 11 talen, en een licentie voor online dienstverleners, ‘Microsoft Application Virtualization 4.5 Hosting for Desktops’.
Advanced Group Policy Management 3.0 (AGPM) in MDOP is verbeterd.
Tevens bevat R2 versie Asset Inventory Service 1.5 (AIS) waar mee gescand kan worden welke software pakketten op de pc zitten of en of eventuele licenties nog kloppen.

RVTools

RVTools is a small .NET 2.0 application which uses the VI SDK to display the version of the installed VMware tools. It also shows if the tools are upgradeable. The button "Upgrade VMware Tools" starts an UpgradeTools_Task for every selected VM.

clip_image001

Note: This application only supports ESX Server 3.x, VirtualCenter 2.x and ESX Server 3i.
Download now!

The latest version of the application has new tab pages with virtual machine information about cpu, memory, disks, nics, cd-rom and floppy drives. With RVTools you now also can disconnect the cd-rom and floppy drives from the virtual machines.
Download pdf file

Exchange 2007 Manage Mobile Device missing from User

Ik had thuis probleem dat ik mijn PDA niet meer kon beheren via Exchange Management Console.
Terwijl ik wel kon synchroniseren via mijn GPRS verbinding.

Open op de domein controller adsiedit.msc

Voor Win2003 wel even support tools installeren op de domein controller
Voor Windows2003 moet je in Domein [Domein Naam] zijn. Onder Windows 2008 onder Default Naming Context [Domein Naam]

Ga naar CN=Users
clip_image002

Rechter muis knop op CN=”Gebruiker” en kies vervolgens Properties

Zoek even de waarde msExchMobileMailboxFlags op en geef deze de waarde 1.

Ok en sluiten de boel. Nu even op Exchange 2007 Management console een refresh doen en je kunt nu weer PDA weer beheren.

clip_image003

Server 2008 voorbereiden voor Exchange 2007

Ik was gisteren bezig met Exchange 2007 SP1 op een windows 2008 x64 machine.

Om de eisen die Exchange 2007 SP1 nodig heeft om op een windows 2008 te installeren niet handmatig te doen heb ik hiervoor 2 scriptjes gemaakt zodat je dit niet met de hand hoeft te doen.

Script1: Exchpre2008.cmd
ServerManagerCmd -i PowerShell
ServerManagerCmd -i Web-Server
ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext
ServerManagerCmd -i Web-Metabase
ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console
shutdown -r (Voor Powershell heeft de server een herstart nodig)

Script2: Exchpre20082.cmd
ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Digest-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Dyn-Compression
ServerManagerCmd -i RPC-over-HTTP-proxy
ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS (Zie hieronder).
shutdown -r

De feature Active Directory Domain Services Tools (RSAT-ADDS) is alleen nodig als je op deze server het Active Directory schema en je domein(en) wilt voorbereiden voor Exchange 2007. Als dit niet je eerste Exchange 2007 server is dan kun je deze achterwege laten of je doet dit zelf op een domein controller zelf dan kun je deze functie achter weten laten. Mocht je zit zelf doen het schema aanpassen dan kan de regel shutdown -r ook achter wegen gelaten.