Exchange 2007 event id 9327 & event id 9235

Ik was met een testje bezig aan gezien een klant een probleem had met het Offline Adres boek
Na het opnieuw aanmaken en updaten kreeg ik de volgende melding:

Event Type: Warning
Event Source: MSExchangeSA
Event Category: OAL Generator
Event ID: 9327
Date:  15/11/2007
Time:  02:16:26 p.m.
User:  N/A
Computer: WARD-EX01
Description:
OALGen skipped some entries in the offline address list ‘Global Address List’.  To see which entries are affected, event logging for the OAL Generator must be set to at least medium.
– Default Offline Address List

Oplossing:
Wat je moet doen is het volgende commando in powershell uitvoeren:
set-eventLogLevel "MSExchangeSAOLA Generator" -level high
Nu laat hij eventuele foutmeldingen van gebruikers die een foute OAB hebben in de eventviewer zien.

Voorbeeldje:
Event Type: Error
Event Source: MSExchangeSA
Event Category: OAL Generator
Event ID: 9325
Date:  19/11/2007
Time:  04:15:53 p.m.
User:  N/A
Computer: WARD-EX01
Description:
OALGen will skip user entry ‘pannekoek’ in address list ‘Global Address List’ because the SMTP address ” is invalid.
– Default Offline Address List
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Wat bleek nu het e-mail wat in de AD stond ingesteld kwam niet over een met het primaire e-mail adres wat was ingesteld via de Exchange Management Console

Powershell Start-Transscript

clip_image002
Start-Transcript is een handige tool.

Namelijk het logt namelijk alles wat je in typt in Powershell.

Dan kun je later filteren wat je bijvoorbeeld wilt gebruiken zonder kopiëren & plakken te gebruiken.

C:\PS>start-transcript

Dit start hij het transcript hij slaat het standaard op in de standaard locatie.

Ik gebruik vaak c:\PS>Start-Transcript -path d:\psexchtest.txt -noclobber

-Path zorgt er voor hij een tekst bestand aanmaakt op de schijf die ik gekozen heb met een naam die ik opgegeven heb.

-noclobber zorgt er voor dat het bestand niet overschreven wordt. Als hij ziet dat bestand bestaat dan krijg je een foutmelding.

Met stop-transcript wordt het bestand opgeslagen en wordt de transscript beëindigd.

Voorbeeldje:

start-transscript

Exchange 2007 Mailbox last user login time

Voer het volgende powershell commando:
Get-MailboxStatistics | Sort -Property lastlogontime | ft DisplayName, lastlogontime, lastlogofftime,lastloggedonuseraccount >c:\e2k7.txt

uit en je krijgt netjes een overzicht wanneer de gebruikers voor het laatst de mailbox gebruikt heeft.

Taal instellen voor Outlook Web Access (OWA)

Met de volgende powershell commando’s kun je een standaard taal  instellen voor Outlook Web Access of te wel OWA.
Zodat de gebruikers bij het inloggen van de webmail niet de eerste keer een keuze krijgen.

Login en Error Meldingen (NL):

Set-OwaVirtualDirectory -identity "Owa (Default Web Site)" -LogonAndErrorLanguage 1043

Outlook Web Access Virtuele Directory (NL):

Set-OwaVirtualDirectory -identity "Owa (Default Web Site)" -DefaultClientLanguage 1043

Wil je toch voor een aparte gebruiker een andere Taal instellen dan gebruik je dit commando:

Set-Mailbox -identity <mailbox identity> -languages <language code>

Op de volgende webpagina kun je taal en het juiste nummer achterhalen:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997435(EXCHG.80).aspx

Server 2008 voorbereiden voor Exchange 2007

Ik was gisteren bezig met Exchange 2007 SP1 op een windows 2008 x64 machine.

Om de eisen die Exchange 2007 SP1 nodig heeft om op een windows 2008 te installeren niet handmatig te doen heb ik hiervoor 2 scriptjes gemaakt zodat je dit niet met de hand hoeft te doen.

Script1: Exchpre2008.cmd
ServerManagerCmd -i PowerShell
ServerManagerCmd -i Web-Server
ServerManagerCmd -i Web-ISAPI-Ext
ServerManagerCmd -i Web-Metabase
ServerManagerCmd -i Web-Lgcy-Mgmt-Console
shutdown -r (Voor Powershell heeft de server een herstart nodig)

Script2: Exchpre20082.cmd
ServerManagerCmd -i Web-Basic-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Digest-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Windows-Auth
ServerManagerCmd -i Web-Dyn-Compression
ServerManagerCmd -i RPC-over-HTTP-proxy
ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS (Zie hieronder).
shutdown -r

De feature Active Directory Domain Services Tools (RSAT-ADDS) is alleen nodig als je op deze server het Active Directory schema en je domein(en) wilt voorbereiden voor Exchange 2007. Als dit niet je eerste Exchange 2007 server is dan kun je deze achterwege laten of je doet dit zelf op een domein controller zelf dan kun je deze functie achter weten laten. Mocht je zit zelf doen het schema aanpassen dan kan de regel shutdown -r ook achter wegen gelaten.