Windows Deployment Feature op Windows 2008

1. Installeer WAIK op de Server die WDS moet gaan verzorgen.

2. Als eerste heb ik Windows Deployment feature geïnstalleerd.

3. Daarna heb ik WDS Server geconfigureerd. Zorg dat je de remoteinstall map op een harde schijf zet met genoeg ruimte.  

4. Daarna heb ik onder Install Image groep aangemaakt genaamd Ward waar alle gemaakte Images bewaard kunnen worden.

clip_image001

5. Ik heb ook een paar opties geconfigureerd. Zie de volgende scherm afbeeldingen

clip_image002clip_image005

clip_image003clip_image004

Vergeet niet op de DHCP Server optie 60 te configureren.

Traag openen van Excel 2003 bestanden in Excel 2007

Wanneer je Excel 2003 bestanden wilt openen en Excel 2007 nog niet opgestart is kan het zijn dat je 20-60 sec moet wachten voor dat Excel 2007 is opgestart.

Oplossing:

1. Windows Verkenner
2. Ga naar Tools à Folders Options
3. Ga naar File Types Tap
4. Zoek XLS op
clip_image001

5. Klik op Advanced
clip_image002

6. Klik Edit
clip_image003

Pas de volgende regen aan: Application used to Form Action
Standaard: “C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12EXCEL.EXE” /e

Moet worden: C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12EXCEL.EXE” /e “%1”
7. Klik twee keer op OK
8. Klik op Close
9. Nu moeten 2003 Excel bestanden snel geopend worden.

Exchange 2007 Mailbox last user login time

Voer het volgende powershell commando:
Get-MailboxStatistics | Sort -Property lastlogontime | ft DisplayName, lastlogontime, lastlogofftime,lastloggedonuseraccount >c:\e2k7.txt

uit en je krijgt netjes een overzicht wanneer de gebruikers voor het laatst de mailbox gebruikt heeft.

VMDK Recovery Tool (ESX 3.5 Update 3)

Bedoeling:

Een block lijst van alle VMDK bestanden. De block lijst is een tekst bestand waarin bijgehouden wordt waar alle VMDK’s staan van de virtuele machine.

Je kunt VMDK’s mee terug halen als ze zijn verwijderd of de VMFS data opslag is verwijderd of is corrupt geraakt.

Limieten aan dit programma:

De VMDK  Recovery Tool is een programma wat is uitgebracht in ESX 3.5 update 3 als experimentele.

Experimenteel betekent dat het nog niet support wordt door VMWare en dat het nog niet in alle omgevingen zal gaan werken.

Het programma is niet beschikbaar voor ESXi.

Je kunt niet VMDK’s terug halen van verschillende block lijsten.

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1007243

VMware heeft Update 3 uitgebracht voor ESX/ESXi

De nieuwe release of ESX/ESXi 3.5 zijn de volgende wijzigingen in doorgevoerd.

De nummers of vCPU per Core is gelimiteerd van 8 naar 20.

Er worden weer nieuwe servers, netwerkkaarten en opslag I/O controllers ondersteund.

De lijst met ondersteunende OS is ook bij gewerkt.

ESX Server 3.5 Update 3 Release Notes

ESXi Server 3.5 Update 3 Embedded Release Notes

ESXi Server 3.5 Update 3 Installable Release Notes

Te downloaden vanaf http://www.vmware.com/download/vi/

Afwezigheids assistent problemen met Outlook 2003 of ouder in samen werking met Exchange 2007

 

Sinds Exchange 2007 uit is waren er al in bepaalde gevallen bekend dat men dubbele mailtjes kon binnen krijgen als je Outlook 2003 gebruikt om de afwezigheids assistent te gebruiken. In SP1 voor Exchange 2007 is dit probleem aangepakt. Er zijn sommige software pakketen die gebruik maken van OOF.
Als je meerdere versies van Outlook gebruikt om afwezigheids assistent te Configureren kan dit tot meest vreemde problemen ontstaan.
Als je een grootte lap tekst gebruikt in de afwezigheids assistent die je geconfigureerd hebt met Outlook 2007 of OWA 2007 en je wil dezen aanpassen in Outlook 2003 dan kun je de volgende melding krijgen.

clip_image001

Er is goed nieuws toch over te melden. Namelijk voor interne afwezigheids mailtjes zal dit zelfden voor komen. Dit zou wel kunnen voorkomen voor Externe afwezigheids meldingen maar die worden niet ondersteund in de Oudere Outlook versies.

Externe Afwezigheids meldingen worden overschreven door Interne meldingen.

Oudere versies van outlook hebben alleen een afwezigheids melding tekst vak. Dus je zit in Outlook 2003 dus alleen de interne afwezigheids melding in Outlook 2003. Waarneer je op OK in afwezigheids assistent klikt in Outlook 2003 wordt de externe en interne afwezigheids melding overschreven met de afwezigheids tekst zoals in de oudere Outlook versies. Het voordeel is wel als je op OK klik dat de externe afwezigheids assistent automatisch wordt uitgeschakeld.


Afwezigheids schema uitschakelen voor Outlook 2003

Als je afwezigheids schema gebruikt in Outlook 2007 of OWA 2007 dan krijg je meest rare problemen als je Outlook 2003 gebruikt om de instellingen aan t e passen.

Het eindresultaat is afhankelijk of de tijd van nu valt in Start & Eind tijd van de ingeschakelde afwezigheids assistent.

Probleem

Tijd

Resultaat

Geplande Afwezigheids assistent is actief in  Outlook 2007 of  OWA 2007

De huidige tijd valt tussen de start en eind tijd van de geplande Afwezigheids Assistent  

Als je status bekijkt in Outlook 2003 dan zie je dat ik afwezig ben.

 

 Als je op OK klikt dan is afwezigheids assistent uit geschakeld. De globale afwezigheids assistent is ingeschakeld maar wordt alleen verstuurd tussen geplande uren/dagen.Het ergste is wat gebeuren is dat de afwezigheids assistent aan blijft staan terwijl de eind tijd al bereikt is.

 

Geplande Afwezigheids assistent is NIET actief in  Outlook 2007 of  OWA 2007

De huidige tijd valt buiten de start en eind tijd van de geplande Afwezigheids Assistent  

Als je status bekijkt in Outlook 2003 dan zie je dat ik aanwezig ben.

 Als je op OK klikt dan is de geplande afwezigheids assistent uitgeschakeld. De globale afwezigheids assistent is uitgeschakeld. Dus er gebeurt niks wanneer de vorige start datum werkt bereikt.

Regels zijn alleen aanpasbaar in de versie waarin ze zijn Aangemaakt.

Afwezigheids regels die aangemaakt zijn in Outlook 2007 zijn altijd zichtbaar in alle Outlook versies.
Regels kun je aanpassen aanzetten uitzetten in de versie welke zijn aangemaakt.

Conclusie,

Met Exchange 2007 OFF is dat je het beste Outlook 2007 of OWA 2007 gebruikt om afwezigheid instellingen te maken. Als je op OK klik in de oudere versie van Outlook worden sommige dingen aangepast (Uitgezet/aangepast) zonder dat je daar melding van krijgt. De enigste situatie is wanneer je in de oudere versie van Outlook niks aangepast wordt is als je een tekst gebruikt zonder enige opmaak.

Zorg er voor dat je de laatste Outlook versie gebruikt om de instelling aan te passen.

Oorspronkelijk document:
http://msexchangeteam.com/archive/2007/04/04/437544.aspx

Windows 2008 R2 en Hyper-V 2.0

Ik vond een interessant Artikel over Windows 2008 R2 en Hyper-V 2.0
Check dit: http://bink.nu/news/windows-server-2008-r2-overview-feature-overview.aspx

Beschrijving van de Windows Server 2008 read-only domain controller compatibility pack voor Windows Server 2003 en voor Windows XP

Deze update oplost sommige problemen die optreden met clients die functies van Windows Server 2008 RODC niet ondersteunen.

http://support.microsoft.com/?id=944043