Exchange 2010 Exchange Server name appears as Instance – <GUID>

Current Status: Issue – no issue

A few customers, partners, and individual folks in the Exchange community have reported that a few of the Exchange 2010 users running Outlook 2003 randomly have issues connecting to their mailbox. After examining the mail profile in Outlook 2003, you can see the Exchange server name appears as Instance-<GUID> where <GUID> is a randomly generated GUID (or number). Re-resolving (‘Check Name’) the appropriate server name in the Outlook mail profile resolves the issue.


Figure 11: Instance-GUID issue in Outlook 2003

Note
Seeing Instance-<GUID> in conversation between an Outlook 2003 client and an Exchange 2010 server is normal (when Instance-<GUID> appears inside Outlook in the folders list view on left hand side); It does NOT mean you are hitting this particular issue. You experience this issue if the Outlook mail profile gets updated to refer to the Exchange server as Instance-GUID.

The problem behavior can be triggered by networking issues, patch applications, server reboots, etc. It requires Outlook 2003 to lose connectivity to Exchange and have a delegate mailbox logon attempted on a connection before the primary mailbox logon is attempted on that connection. This can affect users who are accessing shared mailboxes or folders of other users from their Outlook 2003 while connecting to Exchange 2010.

Currently there is no proper resolution available for this issue. However, to remediate this issue temporarily, simply re-resolve the Exchange server name in the Outlook mail profile. If possible, you may also remove the shared mailboxes or shared folders (like calendars) from the profile, preventing this issue from occurring in the future or create a new mail profile in Outlook.

Microsoft is working to investigate this issue for a fix. You can contact Microsoft Support to report this issue and request further assistance. Currently no KB article exists for this issue.

Update:

Microsoft has confirmed this to be a bug and the bug was assigned to the Outlook team within Microsoft. It has been fixed and a hotfix can be downloaded here: http://support.microsoft.com/kb/2510153

 

Special Thanks to Henrik Walther & Jaap Wesselius

Afwezigheids assistent problemen met Outlook 2003 of ouder in samen werking met Exchange 2007

 

Sinds Exchange 2007 uit is waren er al in bepaalde gevallen bekend dat men dubbele mailtjes kon binnen krijgen als je Outlook 2003 gebruikt om de afwezigheids assistent te gebruiken. In SP1 voor Exchange 2007 is dit probleem aangepakt. Er zijn sommige software pakketen die gebruik maken van OOF.
Als je meerdere versies van Outlook gebruikt om afwezigheids assistent te Configureren kan dit tot meest vreemde problemen ontstaan.
Als je een grootte lap tekst gebruikt in de afwezigheids assistent die je geconfigureerd hebt met Outlook 2007 of OWA 2007 en je wil dezen aanpassen in Outlook 2003 dan kun je de volgende melding krijgen.

clip_image001

Er is goed nieuws toch over te melden. Namelijk voor interne afwezigheids mailtjes zal dit zelfden voor komen. Dit zou wel kunnen voorkomen voor Externe afwezigheids meldingen maar die worden niet ondersteund in de Oudere Outlook versies.

Externe Afwezigheids meldingen worden overschreven door Interne meldingen.

Oudere versies van outlook hebben alleen een afwezigheids melding tekst vak. Dus je zit in Outlook 2003 dus alleen de interne afwezigheids melding in Outlook 2003. Waarneer je op OK in afwezigheids assistent klikt in Outlook 2003 wordt de externe en interne afwezigheids melding overschreven met de afwezigheids tekst zoals in de oudere Outlook versies. Het voordeel is wel als je op OK klik dat de externe afwezigheids assistent automatisch wordt uitgeschakeld.


Afwezigheids schema uitschakelen voor Outlook 2003

Als je afwezigheids schema gebruikt in Outlook 2007 of OWA 2007 dan krijg je meest rare problemen als je Outlook 2003 gebruikt om de instellingen aan t e passen.

Het eindresultaat is afhankelijk of de tijd van nu valt in Start & Eind tijd van de ingeschakelde afwezigheids assistent.

Probleem

Tijd

Resultaat

Geplande Afwezigheids assistent is actief in  Outlook 2007 of  OWA 2007

De huidige tijd valt tussen de start en eind tijd van de geplande Afwezigheids Assistent  

Als je status bekijkt in Outlook 2003 dan zie je dat ik afwezig ben.

 

 Als je op OK klikt dan is afwezigheids assistent uit geschakeld. De globale afwezigheids assistent is ingeschakeld maar wordt alleen verstuurd tussen geplande uren/dagen.Het ergste is wat gebeuren is dat de afwezigheids assistent aan blijft staan terwijl de eind tijd al bereikt is.

 

Geplande Afwezigheids assistent is NIET actief in  Outlook 2007 of  OWA 2007

De huidige tijd valt buiten de start en eind tijd van de geplande Afwezigheids Assistent  

Als je status bekijkt in Outlook 2003 dan zie je dat ik aanwezig ben.

 Als je op OK klikt dan is de geplande afwezigheids assistent uitgeschakeld. De globale afwezigheids assistent is uitgeschakeld. Dus er gebeurt niks wanneer de vorige start datum werkt bereikt.

Regels zijn alleen aanpasbaar in de versie waarin ze zijn Aangemaakt.

Afwezigheids regels die aangemaakt zijn in Outlook 2007 zijn altijd zichtbaar in alle Outlook versies.
Regels kun je aanpassen aanzetten uitzetten in de versie welke zijn aangemaakt.

Conclusie,

Met Exchange 2007 OFF is dat je het beste Outlook 2007 of OWA 2007 gebruikt om afwezigheid instellingen te maken. Als je op OK klik in de oudere versie van Outlook worden sommige dingen aangepast (Uitgezet/aangepast) zonder dat je daar melding van krijgt. De enigste situatie is wanneer je in de oudere versie van Outlook niks aangepast wordt is als je een tekst gebruikt zonder enige opmaak.

Zorg er voor dat je de laatste Outlook versie gebruikt om de instelling aan te passen.

Oorspronkelijk document:
http://msexchangeteam.com/archive/2007/04/04/437544.aspx

Outlook 2003 & 2007 Verdwijnen Kalenders

1. Zorg dat je laatst Service Pack hebt geïnstalleerd om mee te testen.
2. Probeer Outlook te open met volgende commando Start->Run->outlook /resetnavpane
3. Hernoem de gebruiker.xml bestand (Als Outlook crasht dan wordt het bestand gebruiker.xml
corrupt waar gedeelde bestanden in staan.)
a. Ga naar C:Documents and SettingsusernameApplication DataMicrosoftOutlook
b. Hernoem gebruiker.xml naar gebruiker.xml.old
c. Open Outlook and sluit opnieuw.
d. Controleer of gebruiker.xml wordt opnieuw aangemaakt.
Opmerking: Je moet nu wel weer gedeelde kalenders opnieuw toevoegen.
3. Probeer Outlook te open met volgende commando Start->Run->outlook /resetnavpane
4 Nieuw outlook profiel aanmaken.

Microsoft Office Compatibility Pack voor Office 2007.

Je kent het wel. Gebruikers mailen bellen weer dat ze een bestand gemaakt in Office 2007 niet kunnen openen. Hier heeft Microsoft een pakket dat heet FileFormatConverters.exe beschikbaar gesteld waarmee Office 2007 Word, Excel en Powerpoint bestanden kan geopend mee worden in bijvoorbeeld Office 2003.

Alleen tja hij moet geinstalleerd worden op 10+ pc’s dan doe je het volgende:
Pak een machine wellicht een VM en dubbel klik op licentie agreement en wacht er op dat hij deze uitgepakt heeft en klik vervolgens op OK. Ga vervolgens naar C:Program FilesMSECacheO2007Cnv1033 en kopieer vervolgende de uitgepakte files naar een netwerk schijf bijvoorbeeld ( \serverappsmsi packetsOffice2003fcv) waar alle domein users lees rechten op hebben vervolgens.

Maak een nieuwe GPO of edit een bestaande en koppel aan deze GPO O12Conv.msi. Hang aan deze GPO de juist pc’s/laptop’s en hij wordt automatisch uitgerold.