Set Hardware Acceleration Level

Ik vond een mooi script op het Edugeek. Het zet automatisch Hardware Acceleration Level op full.

Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
sComputer = "."
sMethod = "GetStringValue"
hTree = HKEY_LOCAL_MACHINE
sKey = "HARDWAREDEVICEMAPVIDEO"
sValue = "DeviceVideo0"
Set oRegistry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}//" & sComputer & "/root/default:StdRegProv")
Set oMethod = oRegistry.Methods_(sMethod)
Set oInParam = oMethod.inParameters.SpawnInstance_()
oInParam.hDefKey = hTree
oInParam.sSubKeyName = sKey
oInParam.sValueName = sValue
Set oOutParam = oRegistry.ExecMethod_(sMethod, oInParam)
strParse = oOutParam.Properties_("sValue")
sMethod = "SetDWordValue"
hTree = HKEY_LOCAL_MACHINE
sKey = Replace(strParse, "RegistryMachine", "")
sValueName = "Acceleration.Level"
‘* In Windows XP Change the uValue value for Accelleration.Level from 0 (FULL) to 5 (none)
uValue = 1
Set oRegistry = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}//" & sComputer & "/root/default:StdRegProv")
Set oMethod = oRegistry.Methods_(sMethod)
Set oInParam = oMethod.inParameters.SpawnInstance_()
oInParam.hDefKey = hTree
oInParam.sSubKeyName = sKey
oInParam.sValueName = sValueName
oInParam.uValue = uValue
Set oOutParam = oRegistry.ExecMethod_(sMethod, oInParam)
sComputer = Empty
sMethod = Empty
hTree = Empty
sKey = Empty
sValue = Empty
sValueName = Empty
uValue = Empty
Set oRegistry = Nothing
Set oMethod = Nothing
Set oInParam = Nothing
Set oOutParam = Nothing
WScript.Quit

Sla het bovengenoemde script op als een vbs.
Je kunt dit ideaal gebruiken tijdens het deployen van virtuele machines via MDT in combinatie met automatische uitrol van VMware Tools. Nu hoef je zelf niet meer de Hardware Acceleration level aan te passen. Ik heb het getest onder XP & Windows 2003.

Outlook 2007 Anywhere Exchange 2007

1. Klik in het menu Extra op Accountinstellingen, selecteer het Exchange-account en klik vervolgens op Wijzigen.

2. Klik op Meer instellingen en klik vervolgens op het tabblad Verbinding.

3. Schakel onder Outlook Anywhere het selectievakje Via HTTP verbinding maken met Microsoft Exchange in.

clip_image002

Opmerking: Als de sectie Outlook Anywhere niet beschikbaar is, is Windows XP Service Pack 2 of hoger vermoedelijk niet op de computer geïnstalleerd.

4. Als u een proxyserver wilt opgeven, klikt u op Proxy-instellingen van Exchange.

clip_image004

1 Voer bij url in je domein naam in waarmee je vanaf buiten kunt connecten naar de exchange server.

2.  Als je een SSL verbinding wilt gebruiken vinkje aan Alleen verbinden via SSL in.

5. Klik onder Instellingen voor proxyverificatie op Basisverificatie of NTLM-verificatie, NTLM-Verificatie wordt standaard gebruikt die uitleg hieronder.

clip_image006

Opmerking: Bij het gebruik van Basisverificatie wordt het wachtwoord in de vorm van leesbare tekst verzonden. Voor de beste beveiliging wordt geadviseerd de opties NTLM-verificatie en Alleen verbinden via SSL in te schakelen.