Deploying Windows Server 2003 R2 using MDT 2008

1. Voeg in MDT onder Operating System de Windows 2003 R2 CD1 toe.
Maak hier voor ook gelijk een Task toe.
Locatie in mijn geval:
D:DistributionOperating SystemsWindows Server 2003 R2 Enterprise SP2 Eng x86

2. Maak de volgende structuur lijkend op deze
D:Distribution
-Operating System
–Windows Server 2003 R2 Enterprise SP2 Eng x86
—$OEM$
—-$1
—–R2

3. Van de Windows Server 2003 R2 CD2, kopieer de CMPNENTS map naar D:DistributionOperating SystemsWindows Server 2003 R2 Enterprise SP2 Eng x86$OEM$$1R2

4. In de OEM$$1R2 map maak een batch bestand aan genaamd InstallR2.cmd (met de onderstaande tekst er in)

reg add HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSetup /v SourcePath /t REG_SZ /d C:WindowsSourcei386 /f
reg add HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSetup /v ServicePackSourcePath /t REG_SZ /d C:R2CMPNENTSR2 /f
C:\R2CMPNENTSR2setup2.exe /q /a /sr

Opmerking: Er zijn 3 regels. Regel 1 & 2 beginnen met  "reg", regel 3 begint met "C:R2".

4. Pas de Windows Server 2003 R2 X86 Task Sequence aan.
Pas de [GUIRunOnce] sectie in Unattend.txt aan zoals het hier onderstaat:
[GUIRunOnce]
    "C:R2InstallR2.cmd"
    "cscript.exe C:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"
    "cscript.exe D:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"
    "cscript.exe E:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"
    "cscript.exe F:MININTScriptsLiteTouch.wsf /start"

Opmerking: Wil je de melding Windows Server Post-Setup Security Updates scherm niet krijgen moet je onder staan regel gebruiken.

Option 1:

Set "HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionServerOOBESecurityOOBEDontLaunchSecurityOOBE" to "0"

Option 2:

Wil je Windows Firewall uitgeschakeld hebben voeg deze regels dan toe in unattend.xml

[WindowsFirewall]
Profiles = WindowsFirewall.TurnOffFirewall

[WindowsFirewall.TurnOffFirewall]
Mode = 0

BRON

MDT Joining PC/Server to Domain

1. Open MDT
2. Ga naar Task Sequences
3. Select a Task die je hebt aangemaakt.
4. Rechter muis knop op de desbetreffende Task en kies Properties
5. Ga naar het Tabblad OS Info
image
6. Klik op Edit Unattend.xml
7. Zoek het stukje [Identification] op.
image 

[Identification]
CreateComputerAccountInDomain=Yes
DomainAdmin="administrator"
DomainAdminPassword="raadjenooit"
JoinDomain="hamburger.local"
;    JoinWorkgroup=WORKGROUP
MachineObjectOU="OU=desktops,dc=hamburger,dc=local"

Als je computers in de Computers container wilt terecht laten komen moet je de laatste regel weghalen.

OU=desktop veranderen in OU=Computers werkt niet aangezien de Computers geen OU is maar een Container.
Alle computers komen automatisch terecht in de Computers container als er geen domein OU mee gegeven worden.

Skipping MDT Wizard Pages (CustomSettings.ini & Bootstrap.ini)

1. Open MDT

clip_image002
2. Ga naar Deployments Points
3. Rechter muis op je deployment point en kies properties
4. Ga naar Rules Tab.

clip_image004

5. Neem de onderstaande instellingen over.

[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty

[Default]
OSInstall=YES
_SMSTSORGNAME=WardVissers
SkipCapture=No
SkipAdminPassword=YES
SkipProductKey=YES
SkipDeploymentType=YES
DeploymentType=Newcomputer
SkipDomainMembership=NO
JoinDomain=wardvissers.local
DomainAdmin=helpdesk 
DomainAdminDomain=wardvissers.local
DomainAdminPassword=***********
SkipUserData=YES
SkipBuild=NO
SkipComputerName=NO
SkipPackageDisplay=NO
SkipLocaleSelection=YES
SkipTimeZone=YES
SkipApplications=NO
SkipBitLocker=YES
SkipBitLockerDetails=YES
SkipSummary=YES
SkipFinalSummary=YES
UserDataLocation=NONE
SkipAppsOnUpgrade=YES
TimeZoneName=W. Europe Standard Time
TimeZone=110
AreaCode=0413
UserLocale=nl-NL
Language=00000413
SystemLocale=00000413
UserLocale=00000413
InputLocale=0413:00020409
InputLocale=nl-US
KeyboardLocale=nl-US
WSUSServer=http://wsus
FinishAction=REBOOT

6. Klik vervolgens op Edit Bootstrap.ini & neem onderstaande settings over.

[Settings]
Priority=Default

[Default]
DeployRoot=\\servername\DeploymentShare$
SkipBDDWelcome=Yes
KeyboardLocale=nl-US
Userid=Helpdesk
UserPassword=********
Userdomain=wardvissers.local

7. Klik vervolgens op X en kies voor Save.
8. Klik op Apply & OK.
9. Rechtermuis op je deployment en kies voor update. Hij gaat nu het wim & iso bestand updaten.

Opmerking: Vergeet de bijgewerkte WIM image niet opnieuw te koppelen aan WDS anders moet je nog steeds door veel schermen heen klikken.

BRON1 BRON2 BRON3